2014 m. sausio 24 d.    
Nr. 4
(2075)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Informacija apie pasibaigusią pagalbos nukentėjusiesiems Filipinuose akciją

Prieš savaitę baigėsi Lietuvos Vyskupų Konferencijos paskelbta maldos ir pagalbos nukentėjusiesiems nuo taifūno Filipinuose akcija. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie meldėsi, prašydami Dievo pagalbos katastrofos ištiktiems žmonėms. Lietuvos vyskupų vardu tariame „Teatlygina Dievas!“ ir visiems Lietuvos žmonėms, parėmusiems pastogės netekusius filipiniečius materialiai. Iš viso į specialią tam skirtą sąskaitą buvo pervesti 321 972,68 Lt. Visos šios lėšos pervestos Filipinų Vyskupų Konferencijai, kuri jas išdalins nukentėjusiesiems, ypač tiems, kurie gyvena labiausiai nuo taifūno nukentėjusiame šalies Centriniame regione. Džiaugiamės, kad ši akcija tapo ne tik gailestingumo ir atjautos, bet ir stiprybės, kylančios iš krikščioniško solidarumo, pavyzdžiu.   


„Soboro projektai“ sieks bažnyčiai sutvarkyti pritraukti ES paramą

Kauno meras Andrius Kupčinskas,
viešosios įstaigos „Soboro
projektai“ direktorius kun. Artūras
Kazlauskas ir bažnyčios
rektorius kun. Tomas Karklys

Sausio 12-ąją Kaune, Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje po Sumos šv. Mišių Kauno meras Andrius Kupčinskas ir viešosios įstaigos „Soboro projektai“ direktorius kun. Artūras Kazlauskas pasirašė steigimo sutartį. Viešosios įstaigos, kurią įsteigė Kauno miesto savivaldybė ir Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia, tikslas – pritraukti lėšų kultūros paveldo statusą turinčio objekto sutvarkymui.


Ant Šv. Jokūbo ir Raudonojo Kryžiaus ligoninių pastatų atidengtos atminimo lentos

Sausio 13 dieną ant buvusių Vilniaus ligoninių – Šv. Jokūbo ir Raudonojo Kryžiaus – pastatų atidengtos atminimo lentos, skirtos pagerbti ligoninių personalą ir medikus, pasiaukojamai gelbėjusius žmonių gyvybes ir gydžiusius nukentėjusiuosius nuo Sovietų Sąjungos agresijos 1991 metais. Renginiuose dalyvavo buvusių ligoninių darbuotojai, aukų artimieji, nukentėjusieji, valstybės institucijų atstovai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija