2014 m. sausio 24 d.    
Nr. 4
(2075)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Gydytojas, gausios šeimos tėvas ir aktyvus katalikas

A†A Aloyzas PUNDZIUS (1922 – 2014)

Aloyzas Pundzius

„Visą gyvenimą tobulėti, kad galėtum geriau padėti žmonėms“, – iškilaus Plungės Garbės piliečio, mokslininko humanisto Aloyzo Pundziaus credo, lydėjęs jį visą gyvenimą iki paskutinio švelniai sausio sniegu padengtą žemę apžvelgusio žvilgsnio, kuriuo lyg norėta dar kartą visam laikui pajusti po gruodu nutylančio gyvenimo pulsą... Amžinybėn išėjo tauri asmenybė, nuolat mąsčiusi, ieškojusi ir savo proto galia dažnai mirtį sugebėjusi paversti riba į naują gyvenimą.

A. Pundzius, baigęs Viekšnių progimnaziją, Mažeikių gimnaziją, vėliau – Vilniaus valstybinio universiteto Medicinos fakultetą, specializavosi Vilniaus tuberkuliozės dispanseryje bei Tuberkuliozės mokslo tyrimo institute ir įgijo gydytojo ftiziatro specializaciją. Vėliau visą savo energiją, žinias bei širdies šilumą paskyrė Plungės žmonių sveikatai: dirbo Plungės ambulatorijos vedėju, Sveikatos skyriaus vedėju, Plungės poliklinikos vedėju ir gydytoju. Nuo 1954 metų ėjo įvairias pareigas Plungės ligoninės tuberkuliozės skyriuje. Ryškią brydę Plungės žmonių širdyse paliko, čia  dirbdamas net šešis dešimtmečius.

Gydytojas A. Pundzius  1974 metais apgynė disertaciją tema „Tuberkuliozės epidemiologiniai poslinkiai 1954-1970 m. Plungės rajone“, o 1993 metais Lietuvos mokslo taryba jam suteikė Medicinos mokslų daktaro vardą. Nuo 1975 metų dalyvavo Vilniaus tuberkuliozės instituto ir Respublikinio dispanserio organizuotame Tuberkuliozės epidemiologijos modelio kūrime, Leningrado pulmonologijos instituto epidemiologijos efektyvumo tyrimo eksperimentuose. A. Pundzius parengė ir išspausdino 12 mokslinių straipsnių ftiziatrijos, beveik penkias dešimtis – higienos, sanitarinio švietimo temomis. Žymūs daktaro nuopelnai Raudonojo Kryžiaus draugijos veikloje, vadovaujant pirmiesiems medicinos seserų kursams. Būdamas veiklus žmogus, neliko nuošaly nuo greitai besikeičiančio politinio bei visuomeninio gyvenimo: buvo renkamas Plungės rajono savivaldybės tarybos nariu, septynerius metus vadovavo Lietuvos krikščionių demokratų partijos Plungės skyriui, Vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio Plungės parapijos draugijai, Telšių vyskupijos ateitininkams. Užaugino sūnų ir penkias dukras.

Dažnas Plungės gyventojas su didele pagarba atsimena susitikimus su šiuo žmogumi, nes retas  gali tiek aukotis, nuo juodžiausios lemties sunkiausiomis minutėmis gelbėdamas žmogaus gyvybę. Jis mylėjo kiekvieną žmogų visa savo širdimi ir liko mylimas daugybės širdžių. Likimas lėmė taip, kad ir Amžinybėn išėjo atmintiną Lietuvai dieną – sausio 13-ąją. Išėjo paprastas ir visada reikalingas, orus ir garbingas.

Plungės rajono savivaldybė

Redakcijos prierašas. Gydytojas A. Pundzius buvo ilgametis „XXI amžiaus“ skaitytojas ir daug kartų jį parėmė savo auka, bet niekada nenorėdavo, kad jam viešai dėkotume.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija