2014 m. sausio 24 d.    
Nr. 4
(2075)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Gyvybės Viešpats

MARIJAMPOLĖ. Sausio 13 dieną Šv. arkangelo Mykolo Mažojoje Bazilikoje aukotos Mišios Laisvės gynėjų dienai paminėti. Šv. Mišioms vadovavo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, kuris liturgijos pradžioje susirinkusius šaulius, Lietuvos kariuomenės atstovus ir visus tikinčiuosius pakvietė melstis už prieš 23 metus žuvusiuosius ir sužeistuosius kovojusius už Lietuvos nepriklausomybę. Homilijoje vyskupas išryškino penktojo įsakymo „Nežudyk“ svarbą. Prisimenant 1991 metais sausio įvykiuose žuvusius, raginta saugoti pagarbą žmogaus gyvybei, nes ji yra šventa. Vien Dievas yra gyvybės Viešpats nuo jos pradžios iki pabaigos. Ypač pabrėžtas abortų, kaip tautos genocido, skaudulys; juk gyvybė turi būti ypatingai saugoma nuo pat prasidėjimo. Pamokslininkas pakvietė visus pamaldų dalyvius aktyviai kovoti už kiekvieno asmens gyvybę. Po šv. Mišių buvo sugiedoti Lietuvos himnas ir giesmė „Marija, Marija“ meldžiant Dievo gailestingumo Laisvės gynėjams ir palaiminimo laisvai Lietuvai.

Rūta Jurkšaitė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija