2014 m. sausio 24 d.    
Nr. 4
(2075)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Šiandien Lietuvai labai reikia Dievo meilės

ŠILUVA. Sausio 13-ąją gausus būrys piligrimų Šiluvoje šventė Marijos dieną. Tarp iš įvairių Lietuvos vietų atvykusių maldininkų buvo ir gausūs piligriminę kelionę į Šiluvą surengę Kėdainių dekanato tikintieji ir čia atvykę Šiaulių, Kelmės, Telšių, Raseinių apskričių policijos komisariatų darbuotojai. Sielovadinius patarnavimus piligrimams teikė, šv. Mišias aukojo Kėdainių dekanato kunigai. Iškilminga pagrindinė Eucharistija buvo švenčiama Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilikoje. Jai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Giedojo Kėdainių Šv. Jurgio parapijos choras.

Šioje ypatingoje Marijos šventėje, kai visoje Lietuvoje minima Laisvės gynėjų diena, sveikindamas visus piligrimus vyskupas Eugenijus Bartulis pakvietė malda paminėti Sausio 13-ąją, melstis už žuvusius laisvės kovotojus, už brangią Tėvynę Lietuvą, jos žmones, už Lietuvos vadovus, kad jie vestų tautą laisvės keliu. „Šiandien pagerbiame tuos 14 žuvusiųjų, kurie nepabūgo mirties, atidavė gyvybę už laisvę ir tiesą. Jie – mūsų tautos didvyriai“, – sakė vysk. E. Bartulis, homilijoje su pagarba atsiliepdamas apie visus žmones ir ypač tuos, kurie drąsiai gina Tėvynės reikalus ir už juos aukojasi tikėjimo šviesoje. Dievo stebuklu vyskupas pavadino prieš 23 metus apgintą laisvę, nes jėgos buvo nelygios. Homilijos žodžiais tariant, tai buvo „Dievo meilės planas mūsų Tėvynei“. Tačiau šiandien Lietuvai dar labai reikia Dievo meilės, ištikimybės dvasios, atsivertimo, reikia išgirsti, ką kalba Viešpats, ir ne klaidžioti, bet drąsiai eiti tikėjimo ir meilės keliu. Neturėdami tokios vilties, neturėdami, iš kur jos pasisemti, žmonės neretai klimpsta į priklausomybių nuo alkoholio, lošimų liūną, daug žmonių, kaip rodo statistika, renkasi savižudybės kelią. Homilijoje Šiaulių vyskupas iškėlė vienintelę išeitį – atnaujintą maldos gyvenimą bendruomenėse, šeimose. Ganytojas kvietė melstis už klystančius žmones, kad jie atsiverstų, ypač ragino tikinčiuosius užmesti tiesos ir meilės, maldos tinklus, kad kuo daugiau sielų patrauktų Viešpačiui ir amžinybei.

Bendruomeninėje maldoje tądien maldauta Viešpaties padėti visiems Lietuvos piliečiams ir vadovams ugdyti ir ginti gyvybės kultūrą, branginti laisvės, vienybės idealus, melstasi už šeimas ir jaunimą.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija