2014 m. sausio 24 d.    
Nr. 4
(2075)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Labdaros koncerte – kompozitoriaus

Alvido Remesos kūriniai

Paskutinį Advento sekmadienį, gruodžio 22 dieną, Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje įvyko labdaringas sakralinės muzikos koncertas, skirtas Kauno arkivyskupijos krikščioniškų ir katalikiškų organizacijų, kolegijų, švietimo institutų ir kitų dvasinių institucijų darbuotojams ir vadovams, dėstytojams ir moksleiviams. Jo metu Mažosios Lietuvos simfoninis orkestras, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro choras ir solistai atliko klaipėdiečio kompozitoriaus Alvido Remesos kūrinius.

„Šis koncertas užvers paskutinį Advento knygos puslapį, – sakė kompozitorius A. Remesa. – Didelis džiaugsmas, jog šiuo laikotarpiu Klaipėdos miestas turės progą savo meninę kūrybą, kultūrinį veidą pristatyti už Vakarų Lietuvos regiono ribų, naujoje sakralinėje erdvėje. Šis žingsnis reikšmingas tiek man, tiek ir Klaipėdos muzikiniam teatrui bei Mažosios Lietuvos simfoniniam orkestrui“. Pasak kompozitoriaus, techniškai šią idėją realizuoti padėjo Kauno Rotary klubas „Kauno Tauras“ bei jo prezidentas Arūnas Ketrys. Per 1000 klausytojų talpinančioje Kauno Įgulos bažnyčioje vykusioje sakralinės muzikos koncerto programoje skambėjo kompozitoriaus A. Remesos VI simfonija mišriam chorui ir orkestrui „Prisikėlimas“, jubiliejinės Šv. Mišios, dedikuotos M. K. Čiurlionio atminimui, „Melodija“ birbynei solo su simfoniniu orkestru bei simfoninė variacija M. K. Čiurlionio fortepijoninio preliudo tema. Koncerte dalyvavo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistai Rita Petrauskaitė (sopranas) ir Artūras Kozlovskis (bosas), prof. Pranciškus Narušis (birbynė). Dirigavo kultūros magistras prof. Stasys Domarkas. Advento vakarą Kauno sobore vedęs pranciškonas brolis Benediktas Jurčys pabrėžė, kad kompozitorius A. Remesa yra geras katalikas, mylintis Dievą ir šeimą.

Jubiliejines Šv. Mišias A. Remesa sukūrė 2005 metais. Lietuvių kalba atliekamų mišių tekstas yra kanoninis liturginis. Kūrinį sudaro keturios dalys: „Viešpatie, pasigailėk“, „Garbė“, „Šventas“, „Dievo Avinėli“. Pasak paties kompozitoriaus, brandžiausias jo kūrinys, apibendrinantis asmeninį gyvenimą, kūrybą ir visos žmonijos egzistencijos prasmę – VI simfonija „Prisikėlimas“ (2011). Autorius joje sujungė archajinį giedojimą bei šiuolaikinės muzikos išraiškos priemones. Choras gieda aramėjų ir lotynų kalbomis, suskamba grigališkojo choralo, velykinės sekvencijos „Victimae Paschalis Laudes“ interpretacija.

Per keturis kūrybos dešimtmečius A. Remesa parašė 140 įvairaus žanro kūrinių: simfonijų, poemų, oratorijų, kompozicijų, ciklų. Kompozitoriaus muzika skambėjo Lietuvos ir užsienio bažnyčiose, prestižinėse koncertų salėse bei tarptautiniuose konkursuose aštuoniolikoje pasaulio šalių. Didžioji kūrinių dalis skirta bažnyčiai ir sakralinei scenai. Kompozitorius bei vargonininkas A. Remesa tapo žinomas ne vien muzikavimu, bet ir profesine kultūrine veikla: jis – Klaipėdos universiteto muzikologijos instituto įkūrėjas, Lietuvos kompozitorių sąjungos narys, Respublikinio muzikinės psichoterapijos centro direktorius, JAV kompozitorių, autorių ir leidėjų sąjungos, Amerikos muzikos terapijos asociacijos bei kitų tarptautinių kultūrinių draugijų ir susivienijimų narys.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija