2014 m. balandžio 11 d.    
Nr. 15
(2086)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Labdaros vakaras karaliui Mindaugui

Paminklui, kuris planuojamas pastatyti karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai Latvijoje, Agluonoje, vis dar trūksta lėšų. Kaip pasakoja Lietuvos ambasadorius Latvijoje Ričardas Degutis, prieš trejus metus pradėjus kalbėti, kad netoli Agluonos galėjo žūti karalius Mindaugas, ne visi susitaikė su šia nuomone. Praėjus kuriam laikui ir Latvijos gyventojai pradėjo vis garsiau kalbėti ir rašyti spaudoje apie šį faktą. Lietuvoje karalius Mindaugas pagerbiamas kasmet liepos 6 dieną. Tai – mūsų valstybinė šventė.

Su Latvija mus vienija istorija: karaliaus Mindaugo ir Mortos meilė, jų sukurta šeima.

Skulptorius Vidmantas Gylikis sukūrė paminklo karaliui Mindaugui, karalienei Mortai ir Jų sūneliui Ruikiui projektą. Gipso modelis jau išlietas. Prasidėjo paminklo liejimas iš bronzos, jau nulieta sūnelio Ruikio figūra. Užbaigti liejimo darbams ir paminklui pastatyti dar reikia apie 100 tūkstančių litų.

Kupiškio dekanas, teologijos mokslų daktaras kun. Rimantas Gudelis yra iniciatyvinės grupės šiam paminklui pastatyti narys. Jis nuoširdžiai rūpinasi, kad šis paminklas būtų pastatytas. Vasario 28 dieną jis suorganizavo labdaros vakarą Bistrampolio dvare. Čia atvyko daug svečių iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, buvo net iš Latvijos, Murmansko, Kazachstano. Dalyvvavo nemažas Kupiškio krašto žmonių būrys: Kupiškio savivaldybės meras Jonas Jarutis, Kupiškio Rotary klubo nariai, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos Krikščionių demokratų partijos Kupiškio skyriaus nariai, Kupiškio dekanato tikintieji. Salėje, papuoštoje Lietuvos ir Latvijos valstybinėmis vėliavomis, prie baltutėlių stalų susėdę vaišinosi apie 180 žmonių. Visus į šį vakarą susirinkusius pasveikino Lietuvos ambasadorius Latvijoje Ričardas Degutis. Kalbėjo Latvijos dailės akademijos profesorius Osvaldas Zvejsalnieks, Murmansko lietuvių bendruomenės pirmininkas Antanas Meška. Koncertavo grupė iš Jūrmalos ir Murmansko lietuvių bendruomenės ansamblis „Lietuva“. Vyko meno kūrinių aukcionas.

Kupiškio krašto žmonėms didelė garbė prisidėti prie paminklo karaliui Mindaugui, karalienei Mortai ir jų sūneliui Ruikiui pastatymo. Labdaros vakare suaukota apie 20000 Lt.

Vakare su 50-uoju gimtadieniui buvo pasveikintas kun. dr. R. Gudelis.

Aldona Ramanauskienė

Kupiškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija