2014 m. gruodžio 19 d.    
Nr. 48
(2119)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Kronika

Paminklas Plaškių kraštui – knyga

Iš kairės: Pagėgių savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorė
Elena Stankevičienė, Fondo
organizavimo skyriaus vedėja
Jolanta Eidikaitienė ir Plaškių
kaimo bendruomenės pirmininkė
Danutė Bardauskienė

Pagėgiai. Savivaldybės viešajai bibliotekai Plaškių kaimo bendruomenės pirmininkė Danutė Bardauskienė įteikė dovaną – neseniai bendruomenės iniciatyva išleistą gražų leidinį „Kaimas rašo savo istoriją. Plaškiai“. Šis leidinys parengtas pagal žinomo kraštotyrininko, literato Broniaus Bagdono surinktą medžiagą. Bibliotekos fondus papildys dar vienas dokumentas, liudijantis šio krašto išskirtinumą, įamžinantis čia gyvenančių žmonių pastangas išsaugoti Plaškius ateinančioms kartoms. Dvi dešimtys knygų, dovanotų krašto bibliotekoms, pasitarnaus organizuojant renginius ir parodas. Leidyklos „Libra Memelensis“ išleista knyga gausiai iliustruota Plaškių kaimo žemėlapiais, schemomis, Broniaus Bagdono, Astos Andrulienės (beje, bibliotekos darbuotojos) ir Kęstučio Demerecko nuotraukomis, pastatų ir čia gyvenusių žmonių bei šeimų istorijomis, aprašytais kapinių ir paminklų likimais. Visa tai atspindi šio žemės kampelio grožį, svarbą ir tikrų šio krašto patriotų atsidavimą ir meilę Tėvynei. Svarbų ir prasmingą darbą nuveikė Plaškių kaimo bendruomenė – šis leidinys ilgus metus reprezentuos Plaškių kaimą, kuriame dar tebėra išlikusių skaudžios istorijos ženklų. Svarbu tuos ženklus fiksuoti, užrašyti žmonių pasakojimus, prisiminimus, saugoti juos, kad vėl ir vėl galėtumėm suguldyti medžiagą į jau kitą krašto istorijos leidinį taip, kaip moko mus nenuilstantis Bronius Bagdonas. „Mano mokytojas leido ir man prisiliesti prie jo surinktos medžiagos, šia knygele išmokė nusilenkti kraštui ir žmogui, Plaškių kaimo istorijai, todėl jis vertas didžiausios pagarbos“, – kalbėjo Danutė apie B. Bagdoną.

Dėkojame Plaškių bendruomenei ir jos pirmininkei D. Bardauskienei už gražią dovaną krašto bibliotekoms, už knygą – gražiausią paminklą savo kaimui, savo kraštui, – už skaitymo džiaugsmą.

Elena Stankevičienė,
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Astos Andrulienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija