2016 m. sausio 8 d.    
Nr. 1
(2169)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Partizanas, politinis kalinys ir tremtinys

A†A Antanas Lukša (1923 05 31 – 2016 01 02)

Antanas Lukša

2016 m. sausio 2 d. mirė žymus Lietuvos laisvės kovų dalyvis, partizanas, buvęs politinis kalinys ir tremtinys, vienas iš Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos kūrėjų bei ilgamečių vadovų, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiaus kavalierius, Prienų miesto Garbės pilietis, dim. kpt. Antanas Lukša.

Jis gimė 1923 m. gegužės 31 d. Prienų rajono Veiverių valsčiaus Juodbūdžio kaimo ūkininkų Simano ir Onos Lukšų šeimoje, užaugo tarp keturių brolių ir dviejų seserų. Baigė Mozūriškių pradžios mokyklą, Veiverių progimnaziją, Kauno „Aušros“ gimnaziją, Kauno mokytojų seminariją. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakultete geodeziją. Priklausė Ateitininkų organizacijai.

Per pirmąją bolševikų okupaciją su broliais Jurgiu, Juozu ir Stasiu, Kauno universiteto studentais, platino antikomunistinę spaudą, vėliau įsitraukė į antinacinį pasipriešinimą. Užgriuvus antrajai sovietų okupacijai, prasidėjo kupina pavojų pogrindinė Antano Lukšos veikla. 1944 metais pradėjęs dirbti Veiverių vidurinės mokyklos mokytoju ir gyvendamas tėviškėje, bendravo su krašto partizanais, padėjo kovotojams kaip žvalgas ir ryšininkas. Antanas vieną po kito gavo grasinančius kvietimus į Leningrado karo mokyklą, tačiau nepasidavė – kaip ir broliai Jurgis, Juozas ir Stasys, Motinos palaiminti, gavę Tėvo sutikimą, pasirinko Lietuvos Laisvės kovotojo kelią. Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Stravinsko-Žiedo kvietimu 1945 metų vasarą Antanas Lukša tapo kovotoju Arūnu, patyrė žūtbūtinių kautynių skonį.


Kraštotyrininkas, tautodailininkas, patriotas

A†A Leonas JUOZONIS (1922–2015)

Leonas Juozonis

Paskutiniąją 2015 metų dieną, gruodžio 31-ąją, Lietuvos žemėje priglaustas didelis savo krašto patriotas Leonas Juozonis – kraštotyrininkas, žinomas Lietuvos tautodailininkas, projektuotojas, meno saviveiklos, kraštotyros žymūnas, 1941 metų Birželio sukilimo dalyvis.

Leonas Juozonis gimė 1922 m. liepos 24 d. Rokiškio apskrityje, Pandėlio valsčiuje, Geniškio II vienkiemyje. 1932–1940 metais mokėsi Rokiškio gimnazijoje. 1940 metais atvyko į Kauną, studijavo universitete architektūrą, bet penktame semestre dėl karo studijas nutraukė. Slapstydamasis išvengė tremties. Po 1950 metų įsidarbino Kaune „Žemprojekto“ projektuotoju ir ten dirbo 32 metus – iki pensijos. Nuo 1952 metų Kauno profsąjungų rūmuose 25 metus lankė vaizduojamojo meno studiją.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija