2016 m. sausio 8 d.    
Nr. 1
(2169)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Gailestingumo metų šeimų jubiliejus

Popiežius Pranciškus iškelia Šventosios šeimos gyvenimo liudijimą

Popiežius Pranciškus laimina
jaunų šeimų vaikelius

Prisimenant liturginių apeigų kupiną Šv. Kalėdų laikotarpio šventimą Romoje, išskirtinio dėmesio nusipelno pirmasis didelis jau anksčiau pradėtų Gailestingumo metų renginys, įvykęs po Šventųjų durų atidarymo, – Šeimų jubiliejus, minėtas gruodžio 27 dieną Šventosios šeimos (Nazarete gyvenusios Jėzaus, Marijos ir Juozapo šeimos) liturginėje šventėje. Tai tapo ir popiežiaus Pranciškaus pastoracinio mokymo 2015 metais apibendrinimu, nes, kaip tik tais metais ypač buvo ryškus Šventojo Tėvo rūpinimasis nelengvus išbandymus dabar išgyvenančia šeimos ir santuokos institucija. Galima paminėti jo vadovavimą rugpjūtį JAV mieste Filadelfijoje įvykusiam 8-ajam Pasaulio šeimų susitikimui, spalį Vatikane įvykusią šeimos sielovadai skirtą Vyskupų Sinodo asamblėją ir pirmosios Bažnyčios istorijoje sutuoktinių poros – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės tėvų, prancūzų Liudviko ir Zelijos Martenų, – kanonizavimą. Pamaldžiai švęsdami Gailestingumo metų Šeimų jubiliejų džiugioje Kristaus Gimimo atmosferoje, daugybės šeimų nariai galėjo kartu peržengti atvertų Šventųjų durų slenkstį Šv. Petro bazilikoje ir viso pasaulio vyskupijų katedrose bei šventovėse, pabrėždami gilų troškimą atsiverti, atleisti ir susitaikyti.


Visuomenės pūliniai ir Kristus

Kun. Vytenis Vaškelis

Kai šį sekmadienį švenčiant Jėzaus Krikšto šventę Evangelija byloja apie atsivėrusį dangaus skliautą, iš kurio pasigirsta aukščiausiojo Dievo balsas (Lk 3, 22), skelbiantis, jog niekas taip nemyli Sūnaus, tik Tėvas (be abejo, ir Šventoji Dvasia vainikuoja šią vienintelio Dievo – trijų Asmenų – meilę), girdime žiniasklaidos balsus, liudijančius, kad daugelis mūsų visuomenės narių serga sunkia širdžių suakmenėjimo liga (Ef 4, 18). Nors dauguma informacijos priemonių vengia tiesiogiai diagnozuoti, jog daugelį žmonių yra apėmęs dvasinio aklumo vėžys, nes tada reikėtų į tą sąrašą įtraukti ir save pačius – tuos žiniasklaidos darbuotojus, kurie apie negatyvius įvykius rašo ir kalba daugiausia iš pesimistinės pusės, tačiau akivaizdu, kad, pavyzdžiui, neseniai mus sukrėtusi žinia, jog Kėdainių rajone tėvas šulinyje paskandino du savo mažamečius vaikus, yra tik blogio aisbergo viršūnė.


Patriarchas Baltramiejus: „Ir Jėzus buvo pabėgėlis, besislepiantis nuo žudiko Erodo“

Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus Kalėdų proga paskelbtame laiške daugiausia dėmesio skiria karo pabėgėliams, ypač vaikams. Tūkstančiai žmonių, bėgdami nuo mirties, religinių persekiojimų ir skurdo savo šalyse, 2015 metais desperatiškai keliavo į Europą, ieškodami saugesnio ir geresnio gyvenimo. Nemaža jų dalis keliavo per patriarcho Baltramiejaus kanoninei jurisdikcijai priklausančias teritorijas.

„Kūdikis Jėzus su šeima turėjo bėgti į Egiptą, kad pasislėptų nuo žudiko Erodo. Jėzui irgi teko pabėgėlio dalia ir dėl to jis yra tikras mūsų laikų pabėgėlių gynėjas, – sakoma patriarcho laiške. – Jėzaus gimimo šventė mus kviečia nebūti abejingus tūkstančių mūsų laikų pabėgėlių dramai. Tarp jų yra daug vaikų, kurie turi teisę gyventi, augti ir būti auklėjami laimingai gyvenančiose savo šeimose. Kalėdų nakties švelnumas vėl apgaubia pasaulį ir nepaisydamas visų žmonijos kančių, krizių, priešiškumo, nesaugumo, nusivylimų, vėl mus ramina ir žavi Dievo įsikūnijimo slėpinys.


2015 m. gruodžio 24 d. sutapo Jėzaus ir Mahometo gimimo šventės

Jėzaus gimimo šventės išvakarės šiemet sutapo su musulmonų pranašo Mahometo, gimusio 570 metais, švente. Tai – itin retas sutapimas, paskutinįjį kartą įvykęs prieš 457 metus. Pagal musulmonų tradiciją Mahometas gimė trečiojo mėnesio Rabilo 12 dieną. Šiemet ši diena sutapo su gruodžio 24-ąja pagal Grigaliaus kalendorių.

Musulmonai gruodžio 24-sios vakarą švenčia Mahometo Mavlidą – islamo pasaulyje dėl gyvenimo šventumo itin gerbiamo asmens gimimo dieną. Musulmonų pasaulis vadovaujasi dvylikos mėnesių mėnulio kalendoriumi, kurio mėnesiai trumpesni nei pagal visuotinai pripažintą Grigaliaus kalendorių.

Pasak Prancūzijos vyskupų konferencijos direktoriaus santykiams su musulmonais kun. Vincento Feroldžio (Vincent Feroldi), Jėzaus ir Mahometo gimimo datų sutapimas suteikė pagrindą džiaugtis, kad šiemet tą dieną švęsti galėjo tiek krikščionys, tiek musulmonai. Kunigas papasakojo, kad Jėzaus ir Mahometo gimimo datų sutapimas buvo plačiai komentuojamas Alžyro ir Maroko spaudoje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija