2016 m. gegužės 6 d.    
Nr. 18
(2186)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Bibliotekoje susitiko su Lietuvą garsinančiais kraštiečiais

Lietuvą garsinantys kraštiečiai –
Panevėžio viešosios bibliotekos svečiai

PANEVĖŽYS. Miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Kniaudiškių g. 34) vyko enciklopedinio pobūdžio knygų „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“, „Kas bus kas. Lietuvos ateitis“, „Lietuvos medicina. Pažanga ir asmenybės“ pristatymas ir susitikimas su šių leidinių herojais – Lietuvą per 25 nepriklausomybės metus garsinančiais, Panevėžyje gimusiais ar čia dirbusiais iškiliais žmonėmis.

Į renginį atvyko šeši kraštiečiai – LRT žurnalistė, aktorė, laidų ciklo „Mūsų miesteliai“ autorė ir vedėja, Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė Nijolė Baužytė, docentė, tapytoja, peizažo meistrė, kultūros apdovanojimų laureatė Gražina Vitartaitė, Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausioji prokurorė, 2013 metais nominuota Metų prokurore, Nida Grunskienė, rašytoja, kurios kūryba išversta į devynias užsienio kalbas, Sara Poisson, Kovo 11-osios akto signataras, advokatas, teisėjas Jonas Liaučius, teatro režisierius, tarptautinių teatro festivalių laureatas, šiuo metu Mogiliovo dramos teatro (Baltarusija) vyriausiasis režisierius Saulius Varnas. Visus juos drąsiai galime vadinti gimtojo krašto šviesuoliais, asmenybėmis, kuriančiomis istoriją.


Poezijos balsai prie Lėvens

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Iš kairės: Lina Matiukaitė,
Giedrė Murnikova, Eleonora Milda
Vaižmužienė, Eugenija Urbonienė,
Regina Baltrūnienė, Milda
Narmontienė, Eugenija Katauskienė,
Juzefa Pranauskienė, Aldona Elena
Raišienė ir Laima Lapienienė

Skapiškis. Šiais bibliotekų metais plačiau garsinama jų veikla. Skapiškio biblioteka – Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padalinys, 2015 m. gruodžio 15 d. paminėjęs savo istorijos 75-metį, tęsia prasmingą veiklą ir 2016 metais. Šiemet, kovo 18 dieną, čia pristatytas pirmasis Kupiškio rajono literatų klubo „Lėvens balsai“ kūrybos almanachas „Prošvaistės“ (Panevėžys, 2015, 232 p.). Jo leidybą parėmė Kupiškio rajono savivaldybė bei patys almanacho autoriai, o jų – net 28.

Almanacho sudarytojos – Regina Baltrūnienė ir Lina Matiukaitė; redaktorės – Eugenija Urbonienė ir Eugenija Katauskienė. Pastaroji jau redagavusi apie 40 knygų...

Knygos pratarmėje „Prošvaisčių šviesa“ E. Katauskienė rašo, kad literatų klubas „Lėvens balsai“ gyvuoja nuo 1998 metų ir šiuo metu jam vadovauja Regina Baltrūnienė – viena iš leidinio sudarytojų. „Daugelis „Lėvens balsų“ klubo narių yra išleidę ne po vieną savo kūrybos knygelę. Dėl to labai džiugu – žodis turi pasiekti kitą žmogų, jam reikalinga sklaida. Rašomojo stalo stalčiuje kūrybai per ankšta, ypač poezijai. Į almanacho puslapius „sugulė“ visos žmogų jaudinančios temos. Jautriai ir savitai atskleisti jausmai, kurie pakylėja, ramina, verčia suklusti ar gyvenimą priimti kaip duotybę“ (p. 5).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija