2016 m. gegužės 6 d.    
Nr. 18
(2186)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Laukiant didžiosios Sekminių iškilmės

Dvasia nėra bažnytinės hierarchijos „nuosavybė“ Popiežius Pranciškus apie pasauliečių veiklą Bažnyčioje ir pasaulyje

Mindaugas Buika

Šventasis Tėvas visada draugiškai
bendrauja su pasauliečiais

Vėl plataus susidomėjimo susilaukė popiežiaus Pranciškaus mintys, šį kartą dėl katalikų pasauliečių statuso ir veikimo Bažnyčioje ir pasaulyje stiprinimo ir griežta vadinamojo klerikalizmo kritika. Apie tai kalbama jo laiške, adresuotame Vyskupų kongregacijos prefektui kanadiečiui kardinolui Markui Uele (Marc Ouellet), kuris yra Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos pirmininkas. Popiežius atsiliepia į šios komisijos svarstytą temą „Privalomas pasauliečių tikinčiųjų vaidmuo viešajame gyvenime“. Laiške, kuris buvo parašytas kovo 19-ąją, šv. Juozapo minėjimo dieną, ir Vatikane viešai paskelbtas balandžio pabaigoje, toliau vystomos Šventojo Tėvo pastabos, išsakytos dar 2015 metų rudenį, kai buvo minimos 50-osios Vatikano II Susirinkimo dekreto apie pasauliečių apaštalavimą „Apostolicam Actuositatem“ metinės.


Tik aukštyn...

Kun. Vytenis Vaškelis

Šeštinės „įsikomponuoja“ tarp Velykų ir Sekminių. Jėzus prisikėlė iš numirusių, pasirodė mokiniams ir, atvėręs jiems protą, kad suprastų Biblijos pirmenybę (Lk 24, 45) jų visos egzistencijos perkeitimui ir pašventinimui, prabilo apie Šventosios Dvasios atsiuntimą, be kurios neįmanomas sekimas Juo, tinkamas Jo gyvenimo bei darbų liudijimas, net, jei reikėtų, atiduodant savo gyvybę už Jį.

Paskutinės su Mokytoju atsisveikinimo akimirkos apaštalams buvo stulbinančiai netikėtos: Jis juos laimindamas atsiskyrė nuo jų ir kaip kosminis aparatas pradėjo kilti aukštyn, kol išnyko jiems iš akių. Jam, kaip Viešpačiui, viskas yra įmanoma, tačiau tarp šio Jo atsiskyrimo nuo žemės paviršiaus ir mokinių ir pasilikimo su savo sekėjais iki pasaulio pabaigos esti nepertraukiama jungtis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija