2016 m. lapkričio 25 d.    
Nr. 44
(2212)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Vyskupo 90-mečiui – šv. Mišios tėviškės bažnyčioje ir paroda muziejuje

Šv. Mišių auka Griškabūdžio bažnyčioje.
Iš kairės: vysk. Juozas Preikšas,
kun. Vytautas Mazirskas
ir mons. Juozas Užupis
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Simbolinę ekspozicijos atidarymo
juostelę perkirpo vysk. Juozas
Preikšas ir Zanavykų muziejaus
direktorė Rima Vasaitienė

Pranešimą apie Zanavykų
krašto vyskupus skaito dekanas
kan. Donatas Jasulaitis

Vysk. Juozas Preikšas
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Spalio 22-osios rytą Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, skirtos iš šios parapijos kilusio Panevėžio vyskupo emerito Juozo Preikšo 90 metų sukakčiai paminėti. Jas aukojo šios parapijos klebonas kun. Vytautas Mazirskas, o koncelebravo pats jubiliatas ir Prienų parapijos altaristas mons. Juozas Užupis, irgi kilęs iš šios parapijos. Pamokslą sakė ir palaiminimą susirinkusiesiems teikė vyskupas. Giedojo vyskupo dukterėčia, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė Vismantė Vasaitytė.

Paskui kraštiečio vyskupo pagerbimas persikėlė į Zanavykų muziejų, šiemet švenčiantį savo 30 metų atkūrimo sukaktį. Muziejuje įvyko atnaujintos religinės ekspozicijos, skirtos vysk. J. Preikšo 90-mečiui, pristatymas. Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė džiaugėsi, jog atnaujinta ekspozicija tapo dovana ne tik muziejui, tačiau ir vysk. J. Preikšui bei visiems muziejaus lankytojams. Ekspozicijoje pristatomi iš Zanavykų krašto kilę dvasininkai. Simbolinę ekspozicijos atidarymo juostelę perkirpo muziejaus direktorė ir jubiliatas vysk. J. Preikšas. Eksponuojami vyskupo drabužiai ir atributika: pektoralas – ant krūtinės nešiojamas kryžius, mitra – puošnus galvos apdangalas, pastoralas – ganytojiškoji lazda, knygos apie vyskupą, stovas rašikliams su laikrodžiu ir kiti asmeniniai daiktai, o artimiausiu metu ekspoziciją numatyta papildyti rankraščiais ir dokumentais.

Šakių dekanas, Kudirkos Naumiesčio parapijos klebonas kan. Donatas Jasulaitis skaitė pranešimą „Zanavykų krašto vyskupai – jubiliatai“, sakė, kad Zanavykų kraštas yra vadinamas kunigų aruodu, tačiau ir ne vienas vyskupas yra kilęs iš šio krašto. Kanauninkas priminė, kad vien Griškabūdžio parapija Lietuvai davė daugiau kaip 100 kunigų, gal kiek mažiau – Sintautų parapija. Šioje žemėje užaugo penki vyskupai: Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Justinas Staugaitis (1866–1943), rytų apeigų vyskupas Pranciškus Būčys (1872–1951), Juozas Žemaitis (g. 1926), Juozas Preikšas (g. 1926) ir Arūnas Poniškaitis (g. 1966). Zanavykų krašto trikampyje: Kudirkos Naumiestis–Žvirgždaičiai–Griškabūdis, Tupikų, Sparvinių ir Griškabūdžio kaimuose, augo trys šiemet jubiliejus švenčiantys vyskupai. Ten, Žvirgždaičių parapijos Vyžpinių kaime, gimė ir vysk. A. Poniškaitis. Pasak dekano, visų bendras bruožas yra tas, kad jie kilę iš gausių šeimų. „Žmogus tokioje šeimoje auga turtingas kūnu ir dvasia: vaikai sugeba ne tik vienas kitą apginti ir apsaugoti, bet ir broliškai vienas kitu pasirūpinti, – sakė kan. D. Jasulaitis. – Taip augdami jie kartu pasiruošia gyvenimui, išmoksta aukotis ir mylėti“. Kalbėdamas apie vyskupus J. Žemaitį ir J. Preikšą dekanas pabrėžė jų kuklumą ir mokėjimą šiltai bendrauti su tikinčiaisiais. Per kunigiško gyvenimo metus jie yra dirbę vikarais ir klebonais parapijose, nuoširdžiai darbavosi tarp paprastų kaimo žmonių, jaunimo. „Jie mylėjo Dievo jiems skirtus žmones ir rūpinosi ne tik jų dvasiniais reikalais, bet ir žemiškuoju gyvenimu“, – teigė dekanas ir sakė, kad visi trys vyskupai rado galimybę ir meninei bei kultūrinei raiškai. Vysk. J. Preikšas nuostabiomis giesmėmis ir dainomis šlovino Kūrėją, o vysk. J. Žemaitis galėjo ilgiausias valandas skaityti poetų kūrybą ir kalbėti eilėmis. Tai – Dievo dovanos, kurios šiuos ganytojus ir išskiria iš kitų.

Dekanas atskirai paminėjo vysk. J. Staugaitį, sugebėjusį pasiekti bažnytinės karjeros aukštumų ir buvusį vienu didžiausių politinio gyvenimo autoritetų, bet niekada nepuolusį į puikybę. Vysk. J. Staugaitis skyrė daug dėmesio rašymui, paskelbė septynias knygas ir pusketvirto šimto straipsnių.

Su 90-mečiu vysk. J. Preikšą sveikino Šakių rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius, Seimo narys Arvydas Vidžiūnas, muziejaus direktorė R. Vasaitienė, šeimos nariai ir giminės. Artimieji priminė vyskupui dainas, kurias jis mėgo visą gyvenimą. Sveikintojai vyskupui linkėjo ilgų gyvenimo metų ir sveikatos. Savo dėdę vyskupą dainomis sveikino ir visus svečius žavėjo solistės R. Preikšaitė bei V. Vasaitytė. Joms akomponavo Julius Šidlauskas.

Renginyje dalyvavo Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Augenija Kasparevičienė, zanavykai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio bendrijų.

Muziejaus religinėje ekspozicijoje rašoma, kad pirmoji bažnyčia pastatyta Gelgaudiškyje 1578 metais. 1636 metais pastatytos Kaimelio ir Sudargo koplyčios, o apie 1641 metus – Sintautų bažnyčia. XVII amžius krašto istorijoje svarbus dviem datomis – Naumiestyje apsigyveno vienuoliai karmelitai, parapiją valdę pusantro šimto metų, ir Šakių krašte įsikūrė žydai (1843 metais prie Siesarties upelio pastatyta sinagoga). XVIII amžiaus viduryje įsikūrė vokiečiai evangelikai liuteronai. Mūrinė evangelikų liuteronų bažnyčia pastatyta 1842 metais Šakių dvaro sodyboje. Tais pačiais metais evangelikų liuteronų parapija įkurta Sudarge, čia pastatyta bažnyčia. Šakių krašte dabar išlikusios dvi konfesijos – Romos katalikų bei evangelikų liuteronų.

Robertas BUCKUS

Šakių rajonas
Nuotraukos iš www.zanavykumuziejus.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija