2016 m. gruodžio 2 d.    
Nr. 45
(2213)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Pradžiugina turiningais dvasiniais renginiais

Kun. Antanas Gutkauskas

Finalinę giesmę gieda
visi šventėje dalyvavę chorai

Rietavo parapijos tikintieji džiaugiasi, kad Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kun. Antanas Gutkauskas, be pagrindinio darbo – vadovavimo nemažai parapijai – bei dar turėdamas Telšių vyskupijos „Carito“ vadovo pareigas spėja savo parapijiečius pradžiuginti ir įvairiais kultūriniais renginiais.

Lapkričio 20-ąją, sekmadienį, po šv. Mišių, kurias aukojo klebonas kun. A. Gutkauskas, rietaviškiai ir iš gretimų parapijų atvykę tikintieji turėjo galimybę dalyvauti ir sakralinės muzikos šventėje, skirtoje šv.Cecilijai. Joje giedojo Rietavo Šv. arkangelo Mykolo (vadovas – Juozas Barsteiga), Medingėnų Švč. Trejybės (vadovė – Gabrielė Budrytė), Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado (vadovė – Birutė Gedminaitė) parapijų chorai ir Rietavo savivaldybės Kultūros centro mišrus choras „Jūrava“ (vadovė – Vytautė Jonuškienė). Atlaidų dalyviai turėjo galimybę po šv. Mišių dar pabūti kartu bei pasiklausyti chorų dovanojamų giesmių. Į koncertą kvietė Rietavo savivaldybės Kultūros centro meno vadovė Eglė Fabijonavičienė. Pabaigoje visi chorai atliko Gedimino Šukio „Cecilija, didi šventoji“ ir Georgo Frydricho Hendelio „Džiaugsmas pasauliui“. Šventę papuošė Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos akordeonistų ansamblis, vadovaujamas J. Barsteigos. Jis padovanojo J. Naujalio kūrinį „Svajonė“. Šventėje dalyvavo buvusi „Jūravos“ choro vadovė, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorė Rita Urniežienė. Ji kartu su jūraviečiais atliko solo partiją. Skambius muzikos garsus dovanojo ir solo partiją atliko Ilma Žilienė. Po koncerto visi šventės dalyviai bendravo prie arbatos puodelio. Popietės metu dėkota šventėje akompanavusiai Vilmai Jokubauskaitei, choristams, chorų vadovams, į kurių rankas nutūpė suvenyrai – angelai – ir gėlės bei padėkos. Padėkota ir organizatoriams – Rietavo klebonui kun. A. Gutkauskui, Rietavo savivaldybės Kultūros centro direktorei Birutei Gedminaitei – ir šios šventės dalyviams.

Petras ŽALIMAS

Vidos Zubielės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija