2016 m. gruodžio 2 d.    
Nr. 45
(2213)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Gailestingumo metų piligrimystė

Kun. Nerijus Pipiras,

Kun. Robertas Urbonavičius

Šv. Mišios Loreto Dievo Motinos šventovėje

Spalio 17–21 dienomis vykome į piligriminę kelionę, skirtą Šventiesiems Dievo Gailestingumo metams. Apsilankėme Šventajame mieste Romoje ir kitose žymiose šventovėse. Kelionę pradėjome šv. Mišiomis Vilniaus Aušros Vartų šventovėje. Kartu apmąstėme, kokia didinga yra dovana žmonijai Švenčiausioji Mergelė Marija, kuri sekdama Kristų, nuolat rodydama į Jį, yra kiekvieno žmogaus vilties ir džiaugsmo Motina. Šv. Mišių šventimui vadovavo Kauno Gerojo Ganytojo prapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras.

Pirmąją piligrimystės dieną Romoje irgi pradėjome šv. Mišiomis Villa Lithuania koplyčioje. Jų šventimui vadovavo Raseinių parapijos vikaras kun. Valdas Šidlauskas. Po šv. Mišių ir pusryčių leidomės į kelionę. Prie mūsų prisijungė Nemenčinės parapijos klebonas kun. Arūnas Kesilis, keli Romoje gyvenantys lietuviai. Pirmiausia aplankėme Genezano miestelį.


Gailestingumo metų pabaigai – piligrimystė į Gailestingumo miestą

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
klausomės klieriko Dariaus pasakojimo

„Nuo amžių Dievas kviečia žmogų leistis į kelionę, į piligrimystę, liaudiškai – į šventą vietą“, – Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaiduose sakė Panevėžio vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM. Tokį Dievo kvietimą išgirdęs, kun. Ernesto Želvio paragintas, į šiuos atlaidus vyko didelis Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikinčiųjų būrys. Kiekvienas piligrimas širdyje vežėsi savo maldos intenciją, bet bendra visų malda buvo už ligonius, už gyvus ir mirusius Panevėžio vyskupijos žmones. Susikaupę klausėmės vyskupo Lino homilijos, kurioje jis ragino nepamiršti daryti gailestingumo darbus, nes Dievo gailestingumas nėra šūkis ar reklama, tai – Jo malonė. „Galime būti maldingi ir gražūs bažnyčioje, bet jei nepadėsime artimui, kažin ar tikras mūsų maldingumas?“ – skambėjo vyskupo žodžiai, rasdami atsaką gausiai susirinkusių maldininkų širdyse. Vyskupas kalbėjo apie pareigą melstis už gyvus ir mirusius, priminė budynes, kai artimieji ir kaimynai prie mirusiojo budėdavo kelias paras ir daug melsdavosi. „Žmogaus iškeliavimas kaip ir jo gimimas yra šventas dalykas. Raginu jus neapsiriboti gėlyte ar žvake, bet ir pasimelsti šv. Mišiose, nes malda yra didelė mūsų pagalba mirusiems“, – kalbėjo ganytojas.


Koncertas baigėsi kelione į Vokietiją

Samylų kultūros centro moterų
choras „Žaisa“ Vokietijoje

Spalio 29-osios rytą Kauno rajono Samylų kultūros centro moterų choras „Žaisa“, kuriam vadovauja Garliavos meno mokyklos mokytoja Laimutė Dzedaravičienė, išvyko į edukacinę-koncertinę kelionę į Heseno žemę, esančią Vokietijoje. Kelionės misija – užmegzti naujus kultūrinius ryšius, garsinti Lietuvos chorinį meną ne profesionaliu lygmeniu ir džiuginti tuos, kurie neabejingi mūsų krašto kultūrai. Kartu vyko Kauno 1-osios muzikos mokyklos bei J. Gruodžio konservatorijos koncertmeisterė Indrė Grušelionytė ir solistė – Šlienavos pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja Aistė Juškaitė, Garliavos J. Lukšos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė Aušra Šepetkienė su savo auklėtinėmis gimnazistėmis. Kelionės iniciatoriai – Vokietijos samariečių bendrijos nariai Šlienavoje. Daugiau, kaip 10 metų Lietuvoje veikianti bendrija metų pradžioje savo lėšomis Šlienavoje pastatė ir įrengė vaikų dienos centrą sklype, kurį skyrė Kauno r. savivaldybė. Centro atidarymui choras „Žaisa“ dovanojo koncertą. Tai buvo naujo ryšio pradžia – chorą išgirdo, įvertino ir pakvietė koncertuoti į Vokietiją.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija