2017 m. gegužės 12 d.
Nr. 19 (2236)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Perėjimo į Prisikėlimą kultūra šiandien

Konferencijos organizatoriai,
rėmėjai, lektoriai, menininkai

Antrą Velykų dieną septynioliktą kartą į tradicinę dvasinę konferenciją Šv. Angelų Sargų bažnyčioje alytiškius pakvietė dekanas ir šios parapijos klebonas, garbės kanauninkas Arūnas Užupis kartu su VšĮ „Dienos namai“ direktore Kristina Bondareva. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurias kartu su klebonu aukojo Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčios rezidentas, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto kapelionas kun. Kęstutis Kazimieras Brilius MIC, Šventojo Rašto ištraukas skaitė Šv. Benedikto gimnazijos pedagogė Nijolė Prieskienienė. Šv. Mišiose dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Silvija Peštenienė, miesto tarybos narys Povilas Labukas.


Tikybos mokytojai susipažino su vyskupijos istorija

Grupė kelionės dalyvių
su kanauninku Andriejumi
Sabaliausku prie namo,
kuriame gyveno Telšių
vyskupas Justinas Staugaitis

Balandžio 11-osios rytą grupelė Šilalės dekanato tikybos mokytojų išsiruošė į išvažiuojamąjį metodinį susirinkimą, kurio tema – „Telšių vyskupija vakar ir šiandien“. Prie Rainių koplyčios mokytojus pasitiko kan. Andriejus Sabaliauskas. Jis išsamiai pristatė 1941 metais Telšių vyskupijoje vykusius žiaurius įvykius, papasakojo Rainių žudynių istoriją. Tai – vienas iš Raudonosios armijos nusikaltimų Lietuvoje. Rainių miškelyje netoli Telšių 1941 metais, naktį iš birželio 24-osios į 25-ąją įvykdytos kalinių žudynės. Buvo nukankinti 73 intelektualai, teisininkai, politikai ir kitokie „liaudies priešai“. Rainių miškelyje rasti 75 kalinių palaikai. Tikybos mokytojai prisilietė prie istorijos lankydamiesi koplytėlės muziejuje, kur išlikusios kalinių nuotraukos su pavardėmis, kankinimo įrankiai, lankėsi miške, žudynių vietoje, kur dabar stovi paminklas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija