2017 m. gegužės 12 d.
Nr. 19 (2236)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Giedojo vaikai ir jaunimas

Baisogalos mokyklos-darželio
ir Baisogalos Švč. Trejybės parapijos
jungtinio choro „Giedu giesmelę“
grupė prie Kauno Palaimintojo Jurgio
Matulaičio bažnyčios altoriaus

Balandžio 22 dieną Kaune, Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, įvyko respublikinis vaikų ir jaunimo „Giesmių giesmelės“ festivalis ,,Jo Vardą aukštinkim giesmėj“, skirtas arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams. Festivalyje dalyvavo 450 giesmininkų iš įvairių Lietuvos kampelių.

Jaunieji giesmininkai giedojo švenčiant Eucharistiją, kurią koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ ir klebonas kun. Dainius Lukonaitis. Šv. Mišiose susirinkusieji meldėsi už visos Lietuvos vaikus ir jaunimą. Vaikai su mokytojais ir tėveliais bažnyčioje šlovino Viešpatį giesmelėmis šv. Mišių aukoje. Balsus ir širdis giesmėje jungė vaikų chorai iš įvairių Lietuvos vietų: Kauno, Vilniaus, Vilkaviškio, Telšių, Raseinių, Kazlų Rūdos, Jonavos, Švenčionių, Marijampolės, Neringos, Baisogalos.


Džiugi kelionė į pajūrį

Kelionės dalyviai Palangos Lurde

Balandžio 10 dieną Šilalės Pranciškaus Asyžiečio kuopos ateitininkai, vadovaujami tikybos mokytojos, ateitininkų globėjos Daratos Šlušnytės, išvyko į pažintinę edukacinę kelionę pajūrio link. Ateitininkai tądien buvo suplanavę aplankyti Palangą ir Kretingą.

Palangoje, vaikščiodami parku, grožėjosi atbundančia gamta, žavėjosi tvenkinyje plaukiojančiomis gulbėmis. Didžiulį įspūdį padarė karališkųjų ančių grožis ir išdidumas. Nuostabu, jog galima šiuos paukščius prisivilioti ir paliesti. Paskui buvo aplankytas Lurdas, pasimelsta. Įkopus į Birutės kalną, grožėtasi jūros vaizdu, iš tolo klausytasi jos ošimo, o po to skubėta link Baltijos jūros. Žaismingai pasitiko jūros bangos, kai kuriuos net išmaudė. Neprailgo kelias link Palangos tilto. J. Basanavičiaus gatvėje laukė autobusas. Negalima buvo nepastebėti gražiai išmargintų Palangos miesto vaizdais margučių. Aplankę ir pasidžiaugę Palangos gotikinio stiliaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, ateitininkai išvyko į Kretingą.


Baisogalos gimnazistės – nacionalinio konkurso laureatės

Baisogalos gimnazistės Austė Rimkūnaitė
ir Rūta Kuznecovaitė bei mokytoja
Giedrė Nakutienė su Atkuriamojo Seimo
pirmininku Vytautu Landsbergiu

Gegužės 5 dieną Vilniaus mokytojų namuose vyko XVII nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ nugalėtojų ir jų mokytojų apdovanojimo renginys. Jau ketvirtus metus Baisogalos gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvauja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizuojamame nacionaliniame mokinių konkurse, kuriame šiais metais mūsų mokyklos šeštokė Austė Rimkūnaitė ir vienuoliktokė Rūta Kuznecovaitė konkursui kūrė piešinius ir savo amžiaus grupėse užėmė pirmąsias vietas. Sveikiname nugalėtojas!

Šiemet iš konkurse dalyvavusių daugiau kaip 800 mokinių iš visos Lietuvos ir net lietuviškų mokyklų užsienyje dešimčiai išrinktų nugalėtojų, tarp jų ir mūsų Rūtai, buvo įteiktos išskirtinės europarlamentarės Laimos Andrikienės dovanos – septynių dienų kelionė po Europą ir kvietimai dalyvauti EP plenariniame posėdyje Strasbūre. Sveikiname Rūtą ir linkime turiningų įspūdžių kelionėje!


Popiežiaus palaiminti biržiečiai

Dievo apdovanoti biržiečiai piligrimai

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras kun. Ernestas Želvys brandino svajonę, kuri po Šv. Velykų išsipildė. 23 biržiečių grupė išvyko į piligriminę kelionę švęsti Atvelykio Vatikane, aplankyti Romą. Pagrindinis kelionės tikslas – priimti popiežiaus Pranciškaus palaiminimą – daugeliui piligrimų galbūt bus vienintelį kartą gyvenime gauta tokia Dievo malonė.

Antikinė Roma – krikščionybės lopšys, menantis seniausių laikų istoriją. Ji įkurta ant septynių kalvų prie Tibro upės prieš daugiau nei 2750 metų. Mieste gyvena trys milijonai gyventojų, plotas užima 1500 kv. km. Jis įsikūręs pagrindinių Italijos kelių tinklo centre.

„Vykau į kelionę, apie kurią seniai svajojau. Pamatyti, patirti, išgyventi tai, ką sunkiai įsivaizdavau... Patirtis pranoko lūkesčius...“ – sakė piligrimė Augėnė Venckienė.


Būsimo palaimintojo iškilmei artėjant

Įžanginis Širvintų dekano
kun. Leono Klimo žodis

Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos (GRD) nariai jau aštuonerius metus varsto rožančiaus karolėlius, laukdami savo ganytojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio altoriaus garbės. Kartą per metus dekanatų maldininkai renkasi bendrai maldai. Širvintų dekanato GRD nariams ypač džiugi ir palaiminga ta diena buvo šiais metais, nes artėja birželio 25-oji – jo skelbimo palaimintuoju iškilmė. Neįprasta, turininga, gerai organizuota buvo GRD narių šventė. Balandžio 24 dieną į pilnutėlę Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią susirinko dekanato GRD nariai ir kiti maldininkai.

Esame dėkingi Širvintų dekanui kun. Leonui Klimui ir Gelvonų, Čiobiškio, Kiauklių, Šešuolių, Šešuolėlių, Zibalų parapijų klebonams bei tikintiesiems, su kuriais vieninga ir nuoširdžia malda dėkojome Dievui už gautą malonę. Po įžanginio dekano kun. Leono Klimo žodžio klausėmės s. Felicijos (KKMD) katechezės. Mintimis bandėme įžvelgti, ką Dievas nori pasakyti, siųsdamas šią dovaną mūsų Bažnyčiai ir visai Lietuvai. Tėvynės veide vis lieka tos pačios žaizdos kaip ir negandų metais. Gal todėl Viešpats ir kreipia savo tautos žvilgsnį į būsimą palaimintąjį kankinį – gilaus ir gyvo tikėjimo švyturį. Atsidavęs vedančiai Apvaizdos rankai, jis praėjo savo Golgotos kelionę, dvasios giedra bei ramybe švietė kitiems, stiprino likimo brolius.


Priimk Šv. Jokūbo kelio iššūkį!

2016 metų Šv. Jokūbo kelio
ambasadoriai dviratininkai
Skardupių bažnyčios šventoriuje

Kelias – judėjimas, fizinė tvermė, prasmės paieškos. Galiausiai kelias – pažinimas, kad ir kaip atsainiai juo žingsniuoji… O gal bėgi… O gal tik sėdi šalikelėje ir stebi… Visgi šiais visuotinės skubos ir patogumų laikais per kalnus, klonius, pievas, kaimelius ir miškus vingiuojantis keliukas, kuriuo pėsčiomis keliauja piligrimai, – užburiantis reiškinys. Tačiau visai nebūtina iš karto išdrįsti sekti pirmųjų piligrimų keliais į Santiago de Kompostelą tolimojoje Ispanijoje. Šiandien Šv. Jokūbo kelio iššūkį Tu esi kviečiamas priimti čia, gegužės žiedais pakvipusioje Lietuvoje. Susidomėjai?

Taigi jau antrus metus iš eilės, gegužę, visus aktyvius jaunus žmones – vyresniųjų klasių mokinius ir gimnazistus, kolegijų ir universitetų studentus, dirbantį ir nedirbantį jaunimą iki 30 metų – Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija kviečia jungtis į jaunimo estafetes pėsčiomis, dviračiais ar net autobusais bei tapti Šv. Jokūbo kelių Lietuvoje ambasadoriais. Laukiami visi mylintys savo Tėvynę, norintys ją geriau pažinti ir suprasti, tikri XXI amžiaus europiečiai, kurie remia vieningos Europos idėją, stiprios Lietuvos stiprioje Europos Sąjungoje siekį.


Gamta mus moko pamiršti elektrą

Šv. Velykų naktį Zanavykijoje prisnigo tiek, kad žemę padengė iki 10 cm storio sniego sluoksnis. Lūžo medžių šakos ir kai kurie medžiai. Kai kur nutrūko aukštos įtampos elektros linijų laidai, viena pastotė užsidegė. Taigi Šv. Velykų rytą likome be elektros. Bažnyčioje tai  – ne bėda, sužibo daug žvakių ir buvo gana šviesu, tačiau neveikė elektriniai vargonėliai. Tikintieji to nesitikėjo ir iš anksto baterijomis nebuvo pasirūpinę. Giesmininkai pagiedojo be muzikos.

Teko prisiminti tuos senus laikus, kai savamokslis vargonininkas grodavo fisharmonija, o gražiai melodijai skambėti elektros nereikėjo. Dabar bažnyčiose – elektriniai varpai, bet reikėtų juos įrengti taip, kad net dingus elektrai galima būtų groti.

Namuose subruzdo šeimininkės – šaldytuvai ir šaldikliai neveikia, o maisto šventei paruošta daug. Arbatinukai ir kiti prietaisai elektriniai. Ką daryti? Taigi namuose tikra tragedija. Bet ar neprisimename, kaip gyveno mūsų senoliai – ramiai ir be jokių tragedijų. Dabar jau ir kaimo virtuvėje daug kas neturi malkomis kūrenamos krosnies ar židinio, geros lempos ar liktarnos, o kai kas nepasirūpino ir žvakių įsigyti. O jei kas ir turi kuriame nors kampe užsilikusį žibintą, tai neturi žibalo. Tai štai koks mūsų technikos amžius. Gamtos stichija pamoko ir parodo, kaip reikia gyventi.


„Audrys“: dokumentinio filmo premjera

Filmo ištrauka: kardinolas
Audrys Juozas Bačkis žaidžia
šachmatais su broliu Ričardu

Gegužės 19 dieną, penktadienį, 19 valandą Vilniuje, „Forum Cinemas Vingis“ kino centre, įvyks naujo lietuviško 57 minučių dokumentinio filmo „Audrys“ premjera. Tai filmas apie vienintelį šiuo metu kardinolą Lietuvoje. Audrys Juozas Bačkis, nepaveiktas sovietmečio, laisvas ir todėl dažnai čia nesuprastas, kitoks. Žmogus, kurio misija buvo atėjus naujiems laikams iš esmės pakeisti ir Bažnyčią Lietuvoje. Tai dokumentinis filmas apie asmenybę, kurios daugelis nepažįsta arba susikūrė klaidingą įvaizdį.

Filmavimo vietos buvo Vilnius, Paryžius, Roma ir Užpaliai. Žiūrovai galės pamatyti ne tik epizodus iš kardinolo gyvenimo, bet ir jo artimiausios aplinkos žmones. Įdomiais ir netikėtais prisiminimais apie bendravimą su kardinolu A. J. Bačkiu filme dalinasi prezidentas Valdas Adamkus, arkivyskupai Sigitas Tamkevičius ir Gintaras Grušas, bendradarbė Vatikane Flaminia Giovanelli, brolis Ričardas Bačkis, kun. Kęstutis Dvareckas, vaikystės draugai iš Paryžiaus ir kiti.


Iš Fatimos sugrįžus

Teksto autorė Fatimoje

1917 m. gegužės 13 d. Portugalijoje, Fatimoje (Cova da Iria), trys vaikai – 7 metų Jacinta (mirė 10 metų), 9 metų Pranciškus (mirė 11 metų) ir 10 metų Liucija (mirė 2005-aisiais, būdama 97 metų) – ganė avis ir žaidė. Apie vidurdienį ryškus žaibas nutvieskė apylinkę, o virš ąžuoliuko vaikai išvydo gražią ponią su balta mantija ir rožiniu ant dešinės rankos. Tai buvo Švč. Mergelė Marija. Ji kalbėjo: „Atėjau iš dangaus, noriu paprašyti, kad čia ateitumėte šešis mėnesius tryliktą dieną, tą pačią valandą. Aš pasakysiu, kas esu ir ko noriu“.

Švč. Mergelė Marija prašė vaikų kasdien melstis, kalbėti rožinį už taiką pasaulyje, ragino melstis už nusidėjėlius, kurie įžeidžia Dievą ir Švč. Marijos Nekalčiausiąją Širdį. Kvietė penkis mėnesius, pirmaisiais mėnesio šeštadieniais atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją, sukalbėti rožinio paslaptį Švč. Marijos Nekalčiausiajai Širdžiai. Dievo Motina pažadėjo ateiti į pagalbą mirties valandą su visomis malonėmis, reikalingomis sielų išganymui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija