2017 m. gruodžio 1 d.
Nr. 46 (2263)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Paminėjo knygnešį, buvusį kleboną

SUDARGAS. Lapkričio 9-ąją Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje klebonas kun. Zenonas Stepanauskas aukojo šv. Mišias už buvusį šios parapijos kleboną knygnešį kun. Martyną Sederevičių (1829 11 09–1858 11 27–1907 03 07). Homilijoje kunigas kalbėjo apie savo pirmtako gyvenimą ir pasiaukojamą darbą Dievui ir Tėvynei. Šv. Mišiose vargonavo Jolita Lekavičienė, kartu su ja giedojo Juozas Gylys. Po pamaldų klebonas pakvietė sudargiečius aplankyti kun. M. Sederevičiaus ir jo bendražygio Serafimo Lauryno Kušeliausko kapus. Čia pasimelsta, uždegtos žvakelės, parodyta Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriaus moksleivių sederevičiukų meninė programa.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija