2017 m. gruodžio 1 d.
Nr. 46 (2263)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vyskupo vizitas dekanate

Vyskupas Kęstutis Kėvalas
ir kancleris Haroldas Šneideraitis su
dekanato kunigais Gargždų bažnyčioje

Klaipėdos rajono policijos komisarė
Rasa Stasiulaitienė (dešinėje)
prašo vyskupą Kęstutį Kėvalą
pašventinti naują automobilį

GARGŽDAI. Lapkričio 24 dieną, penktadienį, čia lankėsi Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, lydimas kanclerio kun. Haroldo Šneideraičio. Įvyko susitikimas su Gargždų dekanato kunigais, susipažinta su jų rūpesčiais, džiaugsmais, buitimi, problemomis. Vyskupo labai laukta, nes jis tik keli mėnesiai yra Telšių vyskupijos ordinaras ir pirmąkart atvyko į Gargždų dekanatą. Pasisveikinęs su jo laukiančiais dekanato bei svečiais kunigais, vyskupas ir visi laukusieji nuskubėjo į Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią. Pasimeldę, išklausę trumpą vyskupo pasisveikinimo žodį kunigai gėlių puokšte sveikino vyskupą K. Kėvalą, nes tą dieną sukako penkeri metai nuo konsekracijos vyskupu. Visas būrys dekanato kunigų bei atvykę iš kaimyninių parapijų darnia giesme Ekscelencijai palinkėjo ilgiausių metų, Dievo palaimos. Viliaus Gaigalaičio globos namų direktorius Rimantas Ramanauskas su pavaduotoja Kristina Pociene kvietė vyskupą 2018 m. rugsėjo 8 d., minint Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventę, aplankyti globos namus, jų gyventojus.

Iš bažnyčios vyskupas ir visi lydintys nuskubėjo į šalia bažnyčios esančią rajono savivaldybės automobilių stovėjimo aikštę. Čia pristatytas pirmasis Klaipėdos apskrityje nauju ženklinimu pažymėtas tarnybinis policijos automobilis „Škoda Octavia Scout“. Į naujojo automobilio pašventinimą susirinko daug Klaipėdos rajono policijos komisariato socialinių partnerių, savivaldybės, seniūnijos darbuotojų. Modernios transporto priemonės raktą Klaipėdos rajono komisarei Rasai Stasiulaitienei įteikė Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas. Sveikinimo ir padėkos žodį tarusi policijos komisarė R. Stasiulaitienė paprašė vyskupą pašventinti naująjį automobilį. Emocijų neslėpė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Alfonsas Motuzas. Naujuoju automobiliu domėjosi ir jį apžiūrinėjo vysk. K. Kėvalas, rajono meras V. Dačkauskas, vicemerė Violeta Riaukienė, Gargždų seniūnas Saulius Bakšinskas ir kiti. Visi džiaugėsi, kad naująją „Škodą“ pašventino net vyskupas. Po to, dekano ir klebono kanauninko Jono Paulausko pakviesti visi nuskubėjo į parapijos salę papietauti.

Trumpai pabendravę visi išsiskirstė, o vyskupas su dekanato parapijų kunigais pasiliko pasikalbėti. Paskui vyskupas su klebonais, lydimas dekano kan. J. Paulausko, išvažiavo iš Gargždų ir aplankė Vėžaičių Šv. Kazimiero, Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato, Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčias. Vyskupas domėjosi bažnyčių būkle, aplinka, parapijiečių lankomumu, vaikų, jaunimo ruošimu sakramentams, klebonų buitimi ir kitomis aktualiomis temomis.

Vyskupo vizitas Gargžduose paliko gilius įspūdžius.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija