2018 m. vasario 9 d.
Nr. 6 (2273)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Paminėjo ilgametį kleboną, bažnyčios atstatytoją

Prie lentos prel. Antanui Maskeliūnui
atminti prisiminimais dalijasi dekanas
kan. Donatas Jasulaitis, dešinėje –
kun. Artūras Vaškevičius

SINTAUTAI. Sausio 13-ąją Švč. Mergelės Marijos į Dangų Ėmimo bažnyčioje, minint pirmąsias mirties metines, prisimintas jos atstatytojas, Šakių rajono Garbės pilietis, garbės prelatas Antanas Maskeliūnas (193 03 19–1954 12 19–2017 01 11), čia darbavęsis beveik 40 metų, nuo 1971 06 24 iki 2010 08 26. Šv. Mišias už prelatą aukojo Šakių dekanas, Kudirkos Naumiesčio klebonas kan. Donatas Jasulaitis, vicedekanas, Šakių ir Plokščių klebonas kun. Vytautas Antanas Matusevičius ir Sintautų klebonas kun. Artūras Vaškevičius. Jis kvietė melstis ir už pirmąjį mūrinės bažnyčios statybos Sintautuose iniciatorių ir organizatorių kun. Vincentą Paulionį, priminė Sintautų parapijos istoriją ir iš čia kilusius dvasininkus, kvietė parapijiečius pirmąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį melstis už buvusį parapijos kleboną prel. A. Maskeliūną.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Paminėjo 100-ąsias bažnyčios statytojo mirties metines

Procesija į senąsias Tverų kapines.
Dešinėje – klebonas
kun. doc. dr. Saulius Stumbra

TVERAI. 1918 m. sausio 30 d. čia mirė Žemaičių vyskupijos kanauninkų kapitulos narys, dekanas ir kanauninkas Juozapas Niūniava – Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statytojas. Ji pastatyta 1897 metais. Prabėgus 100 metų, vasario 4 dieną, Tverų šventovėje rinkosi dabartiniai parapijos gyventojai, svečiai ir garbūs kraštiečiai, velionio kunigo artimieji. Sveikindamas susirinkusiuosius parapijos klebonas doc. dr. Saulius Stumbra džiaugėsi, jog sulaukę garbingų svečių, gražiai susirinkę į šią iškilmę, už pastatytą Tveruose bažnyčią nuoširdžiai dėkojame jos statytojui kan. Juozapui Niūniavai.

Apeigoms vadovavo prel. dr. Juozas Šiurys. Homilijoje garbus svečias akcentavo, kaip svarbu yra statyti bažnyčią ne tik iš plytų ar medienos, bet svarbu, kad ji būtų pastatyta žmogaus gyvenime. Garbus kanauninkas J. Niūniava pastatė sau paminklą – didžiausią medinę bažnyčią Lietuvoje, kurioje jau 120 metų renkasi Dievo tauta sekmadienio maldai, ateina krikštui, santuokai, čia neša savo mirusiuosius, išgyvena savo gyvenimo džiaugsmus ir skausmus prie malonėmis garsaus Dievo Motinos paveikslėlio. Anot pamokslininko, mums tenka uždavinys rūpintis, kad Dievo namai būtų gražūs, kad jie kviestų ir vienytų visus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija