2018 m. kovo 23 d.
Nr. 12 (2279)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Dar kartą išgyventas kalėdinio laikotarpio džiaugsmas

Renginio dalyviai ir Kuršėnų parapijos
klebonas mons. Vytautas Kadys

„Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose“ (Lk 2, 16).

Pabūti gražioje bendrystėje, išgyventi kūdikėlio Jėzaus gimimo džiaugsmo akimirkas, pabūti su Juo, sausio 31 dieną didžiulis Šiaulių rajono ugdymo įstaigų ugdytinių būrys rinkosi į Kuršėnų L. Ivinskio gimnaziją. Čia vyko šeštasis tradicinis kalėdinių giesmių ir dainų renginys ,,Sudie, Prakartėle!“ Atvyko Šiaulių rajono lopšelių-darželių ugdytiniai ir mokyklų dainininkai: Kuršėnų lopšelių-darželių ,,Buratinas“, ,,Eglutė“ ir Daugėlių lopšelio-darželio mažieji atlikėjai, Meškuičių lopšelio-darželio etnografinis ansamblis ,,Pliauškutis“, Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos 1 a, 1 c ir 4 b klasių mokiniai, Drąsučių mokyklos ansamblis ,,Dainavimo studija“, Dirvonėnų ir Raudėnų mokyklų-daugiafunkcių centrų dainininkai, Meškuičių gimnazijos mergaičių ansamblis. Šis renginys jau tapo gražia tradicija, kurią visada palaikydavo ir remdavo buvęs Kuršėnų parapijos klebonas, kun. teol. lic. Saulius Paliūnas.

Kaip ir kasmet renginį organizavo šių eilučių autorės ir Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos tikybos mokytoja Aušra Nemunaitė. Renginyje puikavosi papuošta eglutė ir prakartėlė. Jauki ir puikiai paruošta aplinka visiems atnešė džiaugsmo ir malonių akimirkų.

Į renginį buvo pakviesti dalyvauti ir svečiai: Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas mons. Jonas Kadys ir Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė. Klebonas mons. V. Kadys pasveikino visus susirinkusius į renginį, pasidžiaugė, kad kiekvienas gali save išreikšti kūryba, giesme, šlovindamas kūdikėlį Jėzų, kad tikėjimas gali atnešti tikrąjį džiaugsmą į kiekvieno žmogaus širdį. Visiems susirinkusiems vaikams jis padovanojo didžiulį maišą saldainių, kuris labai greitai tuštėjo po kiekvieno pasirodymo, nulipus atlikėjams nuo scenos. Pilnomis saujomis saldainių vaikai keliavo į savo vietas. Kolektyvai keitė vienas kitą, kai kuriems šis pasirodymas didžiojoje scenoje buvo pirmasis, tačiau jie laikėsi šauniai, drąsiai ir buvo susikaupę, todėl niekas salėje negailėjo jiems plojimų. Kolektyvai buvo apdovanoti saldžiomis renginio rėmėjų ūkininkų Ilonos ir Petro Baristų dovanomis. Lietuvos trispalvėmis arba knygelėmis kolektyvus apdovanojo ir Ada Grakauskienė. Visą renginį vainikavo Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos 1 a klasės mokinių atlikta daina ,,Nupiešiu Lietuvą“, skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti.

Renginys baigėsi, tačiau įspūdžiai pasiliko visų širdyse. Smagu, kad yra palaikančių šį renginį ir remiančių, kad renginys yra laiminamas mūsų klebono mons. V. Kadžio. Juk tikėjimo ir gėrio sėklelės, pasodintos vaikų širdyse, vėliau išdygs į gražius, išminties pilnus daigelius. Skirstėsi vaikai linksmi, čiauškėdami, kupini emocijų, sielas pripildę tikėjimo ir meilės.

Rima Kareivienė,
Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos tikybos mokytoja

Daiva Gailiūtė,
Drąsučių mokyklos tikybos mokytoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija