2018 m. kovo 23 d.
Nr. 12 (2279)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Dar kartą išgyventas kalėdinio laikotarpio džiaugsmas

Renginio dalyviai ir Kuršėnų parapijos
klebonas mons. Vytautas Kadys

„Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose“ (Lk 2, 16).

Pabūti gražioje bendrystėje, išgyventi kūdikėlio Jėzaus gimimo džiaugsmo akimirkas, pabūti su Juo, sausio 31 dieną didžiulis Šiaulių rajono ugdymo įstaigų ugdytinių būrys rinkosi į Kuršėnų L. Ivinskio gimnaziją. Čia vyko šeštasis tradicinis kalėdinių giesmių ir dainų renginys ,,Sudie, Prakartėle!“ Atvyko Šiaulių rajono lopšelių-darželių ugdytiniai ir mokyklų dainininkai: Kuršėnų lopšelių-darželių ,,Buratinas“, ,,Eglutė“ ir Daugėlių lopšelio-darželio mažieji atlikėjai, Meškuičių lopšelio-darželio etnografinis ansamblis ,,Pliauškutis“, Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos 1 a, 1 c ir 4 b klasių mokiniai, Drąsučių mokyklos ansamblis ,,Dainavimo studija“, Dirvonėnų ir Raudėnų mokyklų-daugiafunkcių centrų dainininkai, Meškuičių gimnazijos mergaičių ansamblis. Šis renginys jau tapo gražia tradicija, kurią visada palaikydavo ir remdavo buvęs Kuršėnų parapijos klebonas, kun. teol. lic. Saulius Paliūnas.


Apkabinti Viešpatį ir vienas kitą

Dekanas kun. Vytautas Gedvainis
kalba susirinkusiems

Dievas mus myli. Žmogui reikia būti mylimam. Mes irgi galime mylėti. Manome, jog tai būdinga visiems žmonėms. Meilė yra didžiausia dovana ir krikščionybės pamatas, visų Dievo įsakymų pilnatvė. Vykdydami šį vieną – meilės – įsakymą, įvykdome visus dešimt, „...nes kas myli, tas vykdo įstatymą... Mylėk savo artimą kaip save patį“ (Rom 13, 8–9). Tas universalus įsakymas dera ir kasdienybėje, kuri iš pirmo žvilgsnio yra paprasta, ir žygdarbiuose.

Tauragėje jau daug metų gražiai sutaria krikščionių konfesijų dvasininkai ir parapijiečiai. Mokiniai, lankantys katalikų ar evangelikų liuteronų tikybos pamokas, susitinka bendruose renginiuose. Šių liturginių metų Gavėnios pradžioje rinkomės, kad kartu, kaip viena šeima, pagarbintume Jėzų Kristų. Šį ekumeninį renginį pavadinome „Gyvenimo atspindžiai Kristaus kelyje“. Dalyvavo 4–6 klasių mokiniai iš Martyno Mažvydo ir Tarailių progimnazijų. Mokinius lydėjo jų tikybos mokytojai Džiuljeta Vaitkevičienė, Nijolė Grigaravičienė, Tatjana Kalvanienė, Daiva Poškienė, Karolis Skausmenis.


Skamba varpai virš Lietuvos

Libertas Klimka

Lietuvos kampanologų draugijos
suvažiavime Rokiškio klebonas
ir dekanas kun. Eimantas Novikas
šventina varpą, kuris perkeltas
į Rokiškyje esančią draugijos
būtinę simbolizuoja jos veiklą
Renato DŪDOS nuotrauka

Tautos genijaus M. K. Čiurlionio 1907 metais nutapytame paveiksle „Pavasario motyvas“ kaimo varpinėje vėjo išlinguoti varpai kartu su baltais debesėliais neša gerąją žinią į Lietuvą. O jo „Sonatos I Finale“ paveiksle varpas jau apglėbia visą pasaulį, įrėmina jį dangaus šviesuliais. Prisimintina, kaip įspūdingai šių metų vasario 16-ąją 12 val. ir 30 min. miestuose, miesteliuose ir bažnytkaimiuose suskambo varpų dūžiai. O iškilmingame koncerte „Gloria Lietuvai“ šimto varpų iš viso krašto garsai, įsiliedami į muziką, pašlovino tautos nuveiktus darbus. Tad varpai apvainikavo valstybės jubiliejų skambesiu, kuriame girdėjome savo istorijos žingsnių aidus… Juk minėdami modernios Lietuvos tapsmo šimtmetį, laiko tėkmėje, praeityje ir ateityje, vertiname tautos ir jos sukurtos valstybės raidą. O jos pradžioje – Vinco Kudirkos leidinys „Varpas“. Šis pavadinimas vis suskambėdavo tautai sunkmečiais; tai buvo J. A. Greimo ir K. Bradūno 1942 metais išleistas kultūros almanachas Šiauliuose; tai – ir Sibiro lageriuose laisvės kovotojų 1955 metais pradėtas sudarinėti slaptas leidinėlis, nuo 1975 metų tapęs pogrindžio spaudiniu Lietuvoje...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija