2018 m. balandžio 27 d.
Nr. 17 (2284)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Susitikimas su kun. Ričardu Doveika – kelias iki Šv. Velykų, tikrasis ir kultūrinis tikėjimas…

Kun. Ričardas Doveika
Ignalinos viešojoje bibliotekoje

IGNALINA. Kovo 21 dieną viešojoje bibliotekoje šiltai sutiktas kun. Ričardas Doveika. Garsus pamokslininkas apie pusantros valandos bendravo su ignaliniečiais, o tas laikas prabėgo nepastebimai. Kalba liejosi kaip upės vanduo, kartais lengvai pajuokaujant, kartais sulaikant klausančiųjų kvėpavimą, suvokus tiesos galią ar išgirdus nuginkluojantį klausimą. Kun. R. Doveika pradėjo nuo to, kad Ignalinos kraštas jam mielas ir savas, nes iš Kazitiškio kilusi jo brolienė, todėl čia būti – lyg sugrįžti namo. O bendravimas su žmonėmis jam visada labai malonus. „Esu iš tų kunigų, kuriam neduok pavalgyti, bet duok pakalbėti“, – juokavo svečias.

Dievo dovaną kalbėdamas paliesti žmonių širdis turintis kunigas pasidalijo savo įžvalgomis apie įstabų laiką prieš Šv. Velykas, kai gamtoje ir sieloje vyksta virsmas iš tamsos į šviesą, iš snaudulio į gyvybės prasiveržimą, kai šviesa visada nugali… Apie Jėzų Kristų, kurio prisikėlimą švęsime, ir didįjį paradoksą, kai visi tiki jį gyvenus kaip istorinį asmenį, bet tik nedaugelis – kaip Viešpatį, dabar esantį gyvą ir veikiantį mūsų gyvenime.


Švendrių lapai virsta pintais dirbiniais

Iš kairės: tautodailininkė Giedrutė
Ambraškienė, bibliotekos vedėja Sandra
Voveriūnienė ir muziejininkas Audrius
Daukša prie uždaromos parodos eksponatų

PANEVĖŽYS. Miesto Savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Kniaudiškių 34) uždaryta Giedrutės Ambraškienės iš švendrių lapų pintų dirbinių paroda. Renginyje nebuvo oficialių svečių, todėl viskas vyko tarsi namų aplinkoje, šeimos rate. Didelis lietuvių liaudies dainų mokovas, Juozo Tumo-Vaižganto ir Knygnešių muziejaus Ustronėje vadovas Audrius Daukša, dvi atliko skambindamas kanklėmis. Jis dar paskaitė Justino Marcinkevičiaus eilėraštį, atitikusį kultūrinės popietės dvasią.

Bibliotekos vedėja Sandra Voveriūnienė sakė, jog kai atidarai parodą, nežinai, kaip ją priims. Kai uždarai, gali apie jos populiarumą pasakyti. G. Ambraškienės darbų paroda lankytojai labai domėjosi, prisiminė net vaikystę. Atsiliepimai buvo vien puikūs. Labai patiko paroda į biblioteką užsukusiai aktorei Nijolei Narmontaitei: visus gaminius iškilnojo, jais grožėjosi ir žavėjosi. Stebėjosi, kaip mieste gyvenanti moteris sugebėjo tai padaryti. O pinti iš švendrių lapų gaminiai, kokių iki šiol biblioteka neturėjo, skleidė nuostabų žolių kvapą.


Bibliotekos ir pataisos namų partnerystė

Šiaurinės bibliotekos vedėja Lina
Dubauskienė kalba apie užduotis

PANEVĖŽYS. Šiuolaikinėje visuomenėje vienas iš esminių modernios, besimokančios organizacijos bruožų – bendradarbiavimu pagrįsta veikla. Kaip ir dauguma įstaigų biblioteka negali egzistuoti viena – kuo platesni ir įvairesni jos ryšiai, tuo sėkmingesnė ir įvairiapusiškesnė veikla.

Siekdama būti kuo labiau bendruomeniška įstaiga, per informacinę ir edukacinę veiklą, mažinančią visų gyventojų grupių socialinę atskirtį, biblioteka užmezgė partnerystę su Panevėžio pataisos namais. Bendradarbiavimo sutarties dėka pasiekėme naują itin socialiai pažeidžiamą grupę.

Šiaurinės bibliotekos darbuotojos pakvietė nuteistąsias prisidėti prie bibliotekos inicijuotos akcijos „100 knygų – ne riba“ (kartu siekti rekordo perskaitant 100 ir daugiau lietuvių autorių knygų). Ši akcija skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Akcija paskatino nuteistąsias burtis į „Skaitytojų klubą“ ir skaityti lietuviškus kūrinius, kurių dalis atkeliauja iš Šiaurinės bibliotekos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija