2018 m. balandžio 27 d.
Nr. 17 (2284)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Krašto apsaugos struktūras remiančios visuomeninės organizacijos pasirašė Vienybės deklaraciją

Lietuvos Respublikos himno autoriaus dr. Vinco Kudirkos „Tautiškos giesmės“ posmuose yra prasmingi žodžiai: „...vardan tos Lietuvos vienybė težydi!“, kurie kiekvieną Lietuvos pilietį įpareigoja tautos vienybėje dirbti Tėvynei ir žmonių gėrybei.

Vasario 16 dieną Lietuvoje ir visame pasaulyje tautiečiams minint atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejų, istorinėje Kauno karininkų ramovėje Kaune veikiančios ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos struktūras remiančios visuomeninės organizacijos – Lietuvos kariuomenės savanorių kūrėjų sąjungos Kauno skyrius (pirmininkė dr. Aušra Jurevičiūtė), Lietuvos atsargos karininkų sąjungos Kauno skyrius (pirmininkas ats. kpt., dr. Jonas Andriškevičius), Asociacija Lietuvos karininkų ramovė (pirmininkas Rimas Žukas), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos Kauno skyrius (pirmininkė Ingrida Karalavičienė), Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyrius (pirmininkas ats. kpt. Vytautas Žymančius), Laikinosios sostinės atsargos ir dimisijos karininkų draugija (pirmininkas dim. plk. Algimantas Vaitkaitis) ir LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo Kauno skyrius (pirmininkas Algimantas Ragelis) – pasirašė Vienybės deklaraciją „Vardan tos Lietuvos“, kuria įsipareigojo ateityje kartu dirbti mūsų valstybės ir jos piliečių gerovei, ugdyti jaunosios kartos tautinę savimonę, puoselėti istorinę atmintį, rūpintis Nepriklausomybės gynėjų atminimo įamžinimu, stiprinti ir ginti Lietuvos Nepriklausomybę ir Laisvę. Šios organizacijos pratęsė prieškario patriotinių organizacijų bendradarbiavimo tradiciją – 1938 m. vasario 16 d. istoriniuose Kauno įgulos karininkų ramovės rūmuose Karininkų ramovės valdyba, Lietuvos kariuomenės savanorių kūrėjų sąjunga, Lietuvos atsargos karininkų sąjunga, Lietuvos karo invalidų sąjunga ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugija pasirašė „Brolybės dokumentą“.

Minint Valstybės atkūrimo 100-metį Vienybės deklaraciją pasirašiusios organizacijos, palaikydamos glaudžius ryšius bendriems tikslams, veiks vieningai ir tai atneš daug našesnių ir apčiuopiamų veiklos rezultatų ne tik Kauno, bet ir Lietuvos visuomeniniame gyvenime. Toks organizacijų susibūrimas neturėtų būti nepastebėtas ir valstybinių institucijų vadovų, nes daugelis šių patriotinių organizacijų narių svariai prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Tai – pirmieji Sąjūdžio žaliaraiščiai, šauliai, savanoriai, Lietuvos kariuomenės karininkai ir kariai, pasieniečiai, policijos pareigūnai, kurie 1990–1991 metais apgynė Lietuvos Nepriklausomybę.

Jeigu būsime vieningi, gerbsime savo valstybės istoriją, liksime ištikimi duotoms priesaikoms, Lietuvos Konstitucijai ir piliečio pareigai, tai mūsų ainiai ateityje švęs dar ne vieno tūkstantmečio Lietuvos Respublikos jubiliejų.

Stasys Ignatavičius,
Lietuvos šaulių sąjungos atkūrėjas, LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija