2018 m. birželio 15 d.
Nr. 24 (2291)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Sekminės sielos ir kūno atgaivai

Grupė Ignalinos dekanato tikinčiųjų
iš Ignalinos, Daugėliškio, Gedžiūnėlių,
Mielagėnų, Visagino, Tverečiaus
parapijų su kun. Antanu Domeikiu

Gegužės 18 dieną grupė Vilniaus arkivyskupijos Ignalinos dekanato parapijų tikinčiųjų Tverečiaus Švč. Trejybės parapijos klebono kun. Antano Domeikio iniciatyva vyko į piligriminę kelionę – Vilniaus Kalvarijose vykusius Sekminių atlaidus. Kartu su dvasininkais ir piligrimais iš visos Lietuvos ėjo Kryžiaus kelią, apmąstydami Jėzaus ir Motinos Marijos kančią, sunkiai nešamą kryžių, žmonių žiaurumą. Šventoji Dvasia liejo savo malones gaiviu vėjelio dvelksmu, net lietaus debesys, palengva artėdami bei sustodami, laukė, kada maldininkai sueis į Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią. Lietus gausiai girdė žemę švenčiant Eucharistiją. Po šv. Mišių buvome pakviesti prie bendro vaišių stalo parapijos namuose. Čia kartu nuoširdžiai bendrauta ir pasidalinta įspūdžiais su kitais maldininkais. Po skanių pietų vykta į Okupacijų ir laisvės kovų muziejų, kurio vidiniame kiemelyje buvo parodos „Palaimintasis Teofilius  Matulionis – buvusiuose KGB rūmuose“ atidarymas. Apžiūrėtos šiurpą keliančias kalinimo, marinimo, egzekucijų, kameros. Muziejaus eksponatai „viršininkų kabinetuose“ byloja apie žiaurius nusikaltimus. Išsaugoti tremtinių ir kalinių daiktai trykšta ir dabar juntama Tėvynės ilgesio, kovos už tėvynę ir begalinės, nenusakomos žodžiais Meilės Dievui dvasia. Gerai, kad žmonės surinko, susistemino ir nuoširdžiai paruošė muziejaus eksponatus, kurie ateinančioms kartoms primins ir gyvai atskleis to meto žiaurumus.

18.30 val. vėl tęsėsi viešnagė Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje dalyvaujant šv. Mišiose kartu su lenkų bendruomene. Pabaigoje klausytasi arfos ir violončelės muzikos, kurią atloko seserys Joana ir Elena, pastaroji dar ir daimavo. Pertraukėlėse tarp atliekamų muzikos kūrinių buvo skaitomi gilios prasmės tekstai apie žmogaus atsiskleidimą kūryboje ir sąsają su Dievo duota erdve.

Dėkojame Vilniaus Kalvarijų bažnyčios bendruomenei už Sekminių šventės programą, kuri atvykusiems maldininkams-piligrimams buvo įdomi ir patogi sielos ir kūno atgaivai.

Janina Paulavičienė,
Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčios parapijietė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija