2018 m. liepos 13 d.
Nr. 28 (2295)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejus: konferencija Ivano-Frankivske

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Be tarptautinės konferencijos Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui (apie ją rašyta „XXI amžiaus“ Nr. 20), buvo organizuotos ir vietinės mokslinės praktinės konferencijos.

Rugsėjo 23-iąją tokia konferencija vyko Ivano-Frankivske Kristaus Karaliaus vienuolyno konferencijų salėje, pilnoje parapijiečių bei svečių. Į ją atvyko dvasininkų, vienuolių ir pasauliečių ne tik iš Prieškarpatės srities centro, bet ir Užkarpatės bei užsienio. Taip konferencija iš planuotos vietinės tapo tarptautine. Dalyvius vienijo šv. Bazilijaus Didžiojo, šv. Juozapato, metropolito Josyfo Veljamino Rutskio asmenybės, 400 metų Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorija bei jų pasekėjų – vienuolių bazilijonų – veikla.

Sveikinimo žodį tarė vienuolyno igumenas mgr. t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM. Jo kalbą papildė jubiliejui skirta vaizdo medžiaga apie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną.

Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos-teologijos studijų bazilijonų instituto patristikos dėstytojas br. Orestas (Ivanas Dvernytckis) OSBM skaitė pranešimą „Šventas Bazilijus Didysis – įstatymų kūrėjas Rytų vienuolijai“. Prelegentas kalbėjo ir apie vienuolinio gyvenimo ištakas.

Imstyčevo vienuolyno igumeno dr. t. Pavlo (Mychailo Krečuno) OSBM pranešimas „Šventas Juozapatas Kuncevičius, kaip tikėjimo liudytojas“.

Šių eilučių autorė kalbėjo tema „Lietuvos ir Ukrainos šventieji: Kazimieras ir Juozapatas“. Be to, apžvelgė šešiolikos metų veiklą Lietuvoje, tyrinėjant Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istoriją bei skleidžiant apie jį žinias, akcentavo Bazilionų mokyklos veiklą, garsinant vienuolių bazilijonų vardą, iškeliant Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų Katalikų Bažnyčioje dirbusius dvasininkus, ypač t. Pavlo (Petro Jachimecą) OSBM, jų atliktus darbus. Pranešimai iliustruoti lentelėmis, schemomis bei nuotraukomis. Konferencijos dalyviams išdalinti iš Lietuvos atvežti šv. Kazimiero paveikslėliai (smalsaujantiems paaiškinta, kodėl šv. Kazimieras nutapytas su trimis rankomis), o konferencijos organizatoriui Kristaus Karaliaus bazilijonų vienuolyno igumenui mgr. t. Juozapatui OSBM įteiktas tautodailininkų išaustas paveikslas „Kristaus malda Alyvų kalne“ (tai – Vilniaus Arkikatedros Bazilikos administratoriaus, dekano kun. Virginijaus Česnulevičiaus dovanos bazilijonų ordino 400 metų jubiliejui ir ukrainiečiams).

Romos popiežiškojo saleziečių universiteto doktorantas t. Vasylis Ilykas pranešime „Šventas Juozapatas Romos archierėjų (arkivyskupų) laiškuose“ pasidalijo savo tyrinėjimų rezultatais, kalbėjo apie šio šventojo kanonizacijos bylos procesą.

Konferencijos dalyviai galėjo detaliai susipažinti su metropolito J. V. Rutskio veikla žiūrėdami apie jį sukurtą filmą. Nors jame skambėjo baltarusių kalba, tačiau ukrainiečiai viską puikiai suprato.

Konferencijos pabaigoje organizuota knygos „Tėvų bazilijonų Kristaus Karaliaus vienuolynas Maizliuose“ pristatymas. Ją pristatė knygos sudarytojas salezietis t. Orestas Smycniukas SDB (publicistas, istorikas, kraštotyrininkas). Pristatyme kalbėta apie įvairiašakę ir ilgametę vienuolių bazilijonų veiklą Ivano-Frankivske.

Maloni staigmena – ką tik išleista t. Irynėjaus Nazarko OSBM knygelė „Metropolitas Josyfas Veljaminas Rutskis (1574–1637)“, kurią Ivano-Frankivsko Kristaus Karaliaus vienuolyno vadovybė padovanojo kiekvienam konferencijos dalyviui.

Ivano-Frankivske leidžiamuose laikraščiuose džiaugtasi, kad konferencijos pranešimai buvo gyvi, šilti ir nuoširdūs. Ši jubiliejinė konferencija kaip ir daugelis renginių, organizuojamų Kristaus Karaliaus parapijoje, suvienijo visai skirtingus žmones – dvasininkus, vienuolius bei pasauliečius – ir sujungė į vieningą bazilijonišką bendruomenę. Šiuo metu, kaip rašė spaudoje Darija Narivna, šiuo skaldymosi, skausmo, neaiškumo, netikrumo laiku itin svarbūs tokie subūrimai, teikiantys džiaugsmą ir viltį.

Toliau periodikoje detalizuoti teigiami konferencijos rezultatai:  plačiau sužinota apie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino įkūrėjų dvasingumą ir didvyriškumą, prie vienuolynų įsikūrusių bendruomenių veiklą, apie darbus, atliktus ir dirbamus Lietuvoje, nedidelę, tačiau dvasingą Bazilionų mokyklą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija