2018 m. liepos 13 d.
Nr. 28 (2295)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Dvasinis akcentas miesto gimtadienio iškilmėse

Aldona KUDZIENĖ

Pasibaigus konferencijai,
organizatoriai, svečiai, menininkai
bei atlikėjai džiaugėsi miesto
gimtadieniui suteikę dvasingumo

ALYTUS. Birželio viduryje, saulėtą penktadienio vidudienį, pakiliai nusiteikę alytiškiai skubėjo į Šv. Angelų Sargų parapijos maldos namus. Ten vyko konferencija „Švč. Mergelė Marija – Dievo ir Bažnyčios Motina“, skirta Alytaus gimtadieniui. Pirmojoje dalyje už alytiškių santarvę ir dvasinę gerovę kartu su dekanu, garbės kanauninku Arūnu Užupiu šv. Mišias aukojo Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos klebonas kun. Valdas Simanaitis, Alytaus įgulos kapelionas, majoras, kun. teol. lic. Saulius Kasmauskas, Šv. Benedikto gimnazijos kapelionas kun. Rimantas Simanavičius bei šios parapijos vikaras kun. Romas Budrevičius. Šv. Raštą skaitė ir psalmę giedojo aktorius Eugenijus Rakauskas. Šv. Mišiose dalyvavo miesto savivaldos atstovai: meras Vytautas Grigaravičius, vicemerė Valė Gibienė, administracijos direktoriaus pavaduotoja Silvija Peštenienė, kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė, įvairių vienuolijų seserys, parapijos ir miesto tikintieji.


Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejus: konferencija Ivano-Frankivske

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Be tarptautinės konferencijos Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui (apie ją rašyta „XXI amžiaus“ Nr. 20), buvo organizuotos ir vietinės mokslinės praktinės konferencijos.

Rugsėjo 23-iąją tokia konferencija vyko Ivano-Frankivske Kristaus Karaliaus vienuolyno konferencijų salėje, pilnoje parapijiečių bei svečių. Į ją atvyko dvasininkų, vienuolių ir pasauliečių ne tik iš Prieškarpatės srities centro, bet ir Užkarpatės bei užsienio. Taip konferencija iš planuotos vietinės tapo tarptautine. Dalyvius vienijo šv. Bazilijaus Didžiojo, šv. Juozapato, metropolito Josyfo Veljamino Rutskio asmenybės, 400 metų Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorija bei jų pasekėjų – vienuolių bazilijonų – veikla.

Sveikinimo žodį tarė vienuolyno igumenas mgr. t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM. Jo kalbą papildė jubiliejui skirta vaizdo medžiaga apie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija