2018 m. liepos 13 d.
Nr. 28 (2295)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Laureatai

45-oji Žemaitės literatūrinė premija

45-osios Žemaitės literatūrinės
premijos laureatas jaunas rašytojas
Mindaugas Jonas Urbonas

KELMĖ. Birželio 7 dieną rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje įteikta 45-oji Žemaitės literatūrinė premija. Nuo 1966 metų teikiama viena seniausių literatūrinių premijų Lietuvoje atiteko jaunam 29 metų rašytojui Mindaugui Jonui Urbonui už novelių rinkinį „Dvasių urna“. Šiemet Žemaitės literatūrinei premijai buvo pasiūlytos keturios knygos. Pretendentus premijai gauti gali siūlyti Rašytojų sąjunga, Bibliotekų sąjunga, pats autorius arba Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka. Šiemet Žemaitės premijos kandidatų sąraše dar buvo U. Radzevičiūtės romanas „Kraujas mėlynas“, A. Šlepiko novelių rinkinys „Lietaus dievas ir kiti“, R. Tamošaičio esė rinkinys „Vien tik zuikiai naktyje“.

M. J. Urbono novelių veikėjai – ir kaimo, ir mažų miestelių gyventojai, kurių paveikslus autorius piešia spalvinga menine kalba, juos sušildydamas asmenine patirtimi. Už knygą „Dvasių urna“ rašytojas jau yra laimėjęs Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos „Pirmosios knygos“ konkursą ir pelnęs Augustino Griciaus literatūrinę premiją. 45-osios Žemaitės premijos laureatą M. J. Urboną pasveikinęs ir vardinę juostą užrišęs Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis džiaugėsi, kad premija atiteko jaunam žmogui, sugebančiam vaizdingai ir įtaigiai rašyti.

Renginio metu Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas skaitė ištraukas iš Žemaitės laiškų Povilui Višinskiui ir ištraukas iš jaunojo laureato kūrybos. Skambėjo Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos mokytojos Aušros Vilimaitės-Karyznienės ir jos mokinės Rugilės Baltrušaitytės kanklėmis atliekami kūriniai. Gražių žodžių, sveikinimų ir palinkėjimų M. J. Urbonas gavo iš Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkės Birutės Jonuškaitės ir rašytojos Lauros Sintijos Černiauskaitės, Rietavo savivaldybės Tverų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Rimos Mikalauskaitės (laureatas yra kilęs iš Tverų seniūnijos Pajamančio kaimo). Žemaitės premijos laureatą pasveikino ir keletą įdomių faktų iš Žemaitės premijos įteikimo istorijos priminė žurnalistas Bronislavas Klimašauskas. Sveikinimo žodį tarė Kelmės rajono literatų klubo „Vieversys“ prezidentas Viktoras Gulbinas.

Tęsdamas gražią tradiciją, prieš premijos įteikimo ceremoniją rašytojas M. J. Urbonas apsilankė Povilo Višinskio memorialiniame muziejuje Ušnėnuose (Užvenčio seniūnija), padėjo gėlių prie paminklinio akmens Žemaitei.

Rašytojas M. J. Urbonas Klaipėdos universitete baigė lietuvių filologijos ir režisūros specialybę. Šiuo metu gyvena Klaipėdoje, dirba lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju „Versmės“ progimnazijoje, nors pedagogu, kaip pats sako, niekuomet dirbti nesvajojęs. Labiau traukė žurnalistika, redaktoriaus darbas, domino kinas. Tačiau taip susiklostė gyvenimo aplinkybės, kad teko imtis būtent pedagogo darbo. Darbas sekasi, tačiau alina nuolatinė psichologinė įtampa ir materialusis bei dvasinis mokytojo statuso žeminimas visuomenėje. Skurstančio mokytojo negerbia nei mokiniai, nei jų tėvai. Laisvą laiką mokytojas skiria knygų skaitymui ir rašymui. Kadangi vaikystę ir dalį jaunystės praleido kaime, jam pažįstama kaimo aplinka. Kaimas patinka savo ramybe, gamtovaizdžiu, pilnu medžių, vandens telkinių bei žemaitiškų kalvų. Rašytojo neerzina netgi tai, kad kiekvienas kaimo žmogus viską žino apie kiekvieną kaimo gyventoją. O mieste vieni kitų nepažįsta netgi laiptinės kaimynai. Tačiau daugelis dalykų žavi ir mieste. Todėl rašytojas save laiko hibridiniu kaimiškos ir miestietiškos kultūros žmogumi. Mieste M. J. Urbonas įsijungė į rašančių žmonių aplinką. Kurį laiką buvo tik stebėtojas, nors nuo mokyklos laikų rašinėjo, tik savo kūrinių niekur nepublikavo. Kai apsisprendė dalyvauti Lietuvos rašytojų sąjungos „Pirmosios knygos“ konkurse ir jį laimėjo, įgijo daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, nes jo knygą žmonės skaito.

Antrojoje savo knygoje, romane „Šimtmečių melancholija“, M. J. Urbonas jau vaizduoja miesto gyvenimą. Ateityje viliasi parašyti knygą ir apie darbo mokykloje patirtį.

Žemaitės viešosios bibliotekos informacija
Rolando Kančausko nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija