2018 m. liepos 13 d.
Nr. 28 (2295)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Atlaiduose – Santuokos sakramento įžadų atnaujinimas

Vyskupo Jono Kaunecko
sutikimas bažnyčioje

Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
rocesija aplink bažnyčią

Santuokos įžadų atnaujinimas

TVERAI. Liepos 1-ąją tveriškiai ir miestelio svečiai sukviesti maldai prie malonėmis garsaus Dievo Motinos paveikslo – bendruomenė šventė didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidus. Juose dalyvavo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Prieš prasidedant šv. Mišioms Tverų parapijos klebonas kun. doc. dr. Saulius Stumbra negailėjo gražių žodžių visiems, prisidėjusiems prie pasiruošimo iškilmėms, – dėkojo už bažnyčios papuošimą gėlėmis, vainikų nupynimą. Klebonas prašė vyskupo aukoti šv. Mišias už Tverų parapiją, joje gyvenusius, gyvenančius ir dar gyvensiančius žmones, už kiekvieną geradarį, ligonius bei mažuosius parapijos gyventojus, jaunimą ir šeimas, kurios yra tiek ir Bažnyčios, tiek ir Valstybės ateitis. Kaip dovaną, vysk. J. Kauneckui klebonas įteikė savo ilgų metų darbą – mokslinę monografiją, o atminimo dovaną – parapijos pastoracinė taryba.

Šv. Mišiose vyko apie 100 porų atnaujino Santuokos sakramento įžadus. Šv. Mišių aukoje giedojo jungtinis Skuodo Švč. Trejybės parapijos mišrus choras (vadovas – Bronislovas Anužis) ir Skuodo kultūros centro choras „Harmonija“ (vadovė – Audronė Anužienė).

Sveikinimo žodį tarė ir Rietavo savivaldybės vicemeras Jonas Eugenijus Bačinskas. Jis nuoširdžiai sveikino visus susirinkusius į šią šventę. „Smagu matyti kupiną bažnyčią žmonių, sutelktas visų bendras darbas duoda labai gražių vaisių“, – sakė jis. Vicemeras palinkėjo visiems Viešpaties teikiamų malonių ir pagalbos, o savivaldybės mero pavedimu vysk. J. Kauneckui įteikė ir dovanėlę, kaip prisiminimą apie šį vizitą.

Pirmą kartą Tverų šventovėje lankėsi „Marijos radijo“, skelbiančio Dievo žodį, prezidentė Egidija Vaicekauskienė su vyru Egidijumi. „Nuostabus jausmas – būti jūsų šventovėje, jaučiu begalinį nuoširdumą, meilę. Palinkėsiu ir toliau likti tokiems tvirtiems, kokie buvo jūsų protėviai, kurie išlaikė šią šventovę jau 400 metų, kurioje tiek laiko yra meldžiamasi“, – sakė ji. Anot jos, būtent Tveruose tądien prasidėjo Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

Po šv. Mišių iš Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios žmonės nesiskirstė, nes vėliau joje vyko klasikinės sakralinės muzikos koncertas – dainavo Mindaugas Rojus (baritonas), akomponavo Loreta Piaciaskienė. Prie gegužės mėnesį pastatyto koplytstulpio, skirto paminėti bažnyčios 400 metų jubiliejų bei Lietuvos šimtmetį, pasodintas ąžuolas, skirtas religinei organizacijai „Motinos maldoje“, priminsiantis šiuos atlaidus ir šio maldos judėjimo susibūrimą Tveruose.

Dalia BARCYTĖ

Albino Maslausko nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija