Atnaujintas 2005 rugsėjo 16 d.
Nr.69
(1370)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Sveikinimai
„XXI amžiui“

Šiluvos Dievo
Motinos gimtadienis

Ir XXI amžiuje –
su „XXI amžiumi“

Kas ir kaip augina
„runkelius“?

Remkime
„XXI amžių“

Mūsų
didžioji pareiga

Neišduokime teisės
matyti saulę

Laidotuvių giesmė
dar nesugiedota, bet…

Dėl lojalumą valstybei
praradusios Seimo
narės ir žemės ūkio
ministrės Kazimiros
Prunskienės
atstatydinimo

Sentikių šventėje
dalyvavo ir katalikai

Dievo Motinos gimimo iškilmės

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Šiluvos Mergelė Marija
koplyčios altoriuje

Šiluvos atlaidai prasidėjo Karių ir partizanų diena

Dievo Motinos Apsireiškimas Šiluvoje XVII a. pradžioje davė svarų impulsą kovoje su protestantizmo šalininkais, sustiprino katalikiškų, paprastų žmonių ir jaunimo tikėjimą. Šiluvos Dievo Motinos apsireiškimas tapo didžiuliu, reikšmingu stimulu stiprinti katalikų tikėjimą visoje Europoje. Lietuvoje mažas miestelis tapo Šilinių atlaidų vieta - kasmet rugsėjo 8-ąją čia švenčiama Švč. Mergelės Marijos, Dievo Motinos, Gimimo iškilmė.


Kinija – Šventojo Sosto politikos akiratyje

Mindaugas BUIKA

Vienos Kinijos bažnyčios
fragmentas

Pogrindinės ir oficialiosios katalikų bendruomenių sutaikymo pastangos

Popiežiaus Benedikto XVI sprendimas paskirti keturis Kinijos vyskupus į spalio mėnesį įvyksiančią Vyskupų Sinodo asamblėją, pogrindinės Kinijos Katalikų Bažnyčios jaunimo dalyvavimas Kelne vykusiose Pasaulio jaunimo dienose, grupės oficialiosios „patriotinės“ Bažnyčios kunigų pasveikinimas Vatikane, taip pat skyrimas naujų vyskupų Kinijai, kurie būtų ir vietos komunistinės valdžios, ir Romos pripažinti – visi šie pastarojo meto įvykiai rodo, kad Vatikanas siekia sutaikyti abi kinų katalikų bendruomenes bei atnaujinti Vatikano ir Kinijos diplomatinius santykius, gavus tikėjimo laisvės garantijas.


„Oranžinė“ euforija baigėsi

Ukrainos prezidentas Viktoras
Juščenka atleido premjerės
Julijos Timošenko vyriausybę

Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka susidūrė su didelėmis problemomis. Vadinamosios „oranžinės revoliucijos“ bendražygiai vienas po kito ėmė rašyti atsistatydinimo pareiškimus. Tarp jų – Ukrainos valstybės sekretorius Aleksandras Zinčenka, Nacionalinės televizijos vadovas ir kt. Visi jie skelbia, jog pagrindinė atsistatydinimo priežastis – nesibaigianti, dargi padidėjusi korupcija tarp aukščiausių Ukrainos pareigūnų.


Jį vadino antruoju Tumu

Kanauninką Feliksą Kapočių (1895-1971) prisimenant

Angelė BUŠKEVIČIENĖ

Prisikėlimo parapijos klebonas
ir Kauno dekanas
kan. Feliksas Kapočius

„...Lietuvių tauta, sutrupinusi vergijos pančius, dėkodama Dievui už Laisvę ir Nepriklausomybę, prašydama globoti ir saugoti tautos vaikus ir valstybę, stato Prisikėlimo simbolį – bažnyčią. Bažnyčios projektas gražus. Jame harmonija. Moderni bažnytinė ir pasaulietinė dvasia. Prahos architektai, susipažinę su projektu, pareiškė, kad tai – Pabaltijo statybos šedevras. (...) Bendram darbui nuolat ragina bažnyčios statytojas kunigas Feliksas Kapočius...“, – rašė „Lietuvos aidas“ 1936 m. rugpjūčio 28 d. (Nr. 388).


Politinė ir pilietinė depresija

Petras KATINAS

Politinė ir pilietinė depresija – tokiais žodžiais vienas žymiausių Lietuvos politikos analitikų prof. Raimundas Lopata įvertino dabartinę padėtį Lietuvoje. Iš tiesų valdančiųjų nomenklatūros ir interesų grupių per visus atkurtosios nepriklausomybės metus vykdoma visuotinė visuomenės mankurtizacija padarė savo. Netgi tie, kuriems Tėvynės ir valstybės likimas tebėra svarbiausi dalykai, ir jie vis dažniau nuleidžia rankas matydami, kas vyksta. Jie irgi leidosi įtikinami, jog reikia plaukti pasroviui, nes nieko čia nepadarysi ir nepakeisi. Nomenklatūrinių ir interesų grupių klanų įsigalėjimas atrodo nepajudinamas.


Nelik be vienintelio katalikiško laikraščio

Net du kartus per savaitę
TREČIADIENIAIS IR PENKTADIENIAIS

- religinių įvykių kronika iš visos Lietuvos
- žinios iš krikščioniškojo pasaulio
- garsūs atlaidai ir kitos bažnytinės šventės
- šmaikštūs politiniai komentarai
- diskusijos ir analizės
- atgaiva sielai ir dvasiai
- žymūs Bažnyčios ir kultūros žmonės
- skaitytojų nuomonės, laiškai, pastabos
- kultūra
- literatūros ir meno naujienos
- TV programos visai savaitei
(tik penktadieniais)

Kiekviename „Lietuvos pašto“ skyriuje
priimama prenumerata 2005 metų paskutiniam ketvirčiui!
SKUBĖKITE!

„XXI amžiaus“ prenumeratos kainos (Lt):

Numeris Indeksas 1 mėn. 3 mėn.
Abu numeriai 0028 16,40 49,20
Abu numeriai pensininkams
ir I,II grupių invalidams

0029 15,40 46,20
Tik trečiadienio
arba penktadienio numeriai
0151, 0153 8,20 24,60
Tik trečiadienio
arba penktadienio numeriai
pensininkams ir I,II grupių invalidams
0152, 0154 7,70 23,10

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija