Atnaujintas 2006 vasario 8 d.
Nr.11
(1411)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Budėjęs Tėvynės sargyboje

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

J.Cicėno mylimosios – žmona
Petronėlė ir duktė Raminta,
kurioms dedikuota knyga
„Vilnius tarp audrų“

„Spauda man per srauni tėkmė ir per vaizdi: viskas, rodos, įdomu, dairykis kairėn ar dešinėn, visur akis traukia, o kartais, ir ne vien sapne, regėti laikraščių komplektai, nepanaudotų rankraščių ir užrašų pluošteliai, kvepia šviežias spaustuvės dažas ir nuo laiko pageltęs popierius…“ Tai Jeronimo Cicėno (1909 07 24-1987 10 21), žurnalisto ir rašytojo, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Lietuvos rašytojų draugijos nario, Vilniaus krašto visuomenės veikėjo, žodžiai, liudijantys, kad rašymas jam buvo gyvenimo būdas, didžioji aistra, deginusi jį iš vidaus nuo pat pirmųjų publikacijų Vilniaus lietuvių spaudoje 1925-1926 metais, dar tebesimokant Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, iki pat dalyvavimo JAV lietuvių spaudoje, kol rankos pajėgė laikyti plunksnakotį; rašymas buvo jo stichija, išguldymas popieriaus lape to, ką pats matė, išgyveno, ką girdėjo pasakojant kitus, ką perskaitė senose knygose…

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija