Atnaujintas 2006 vasario 15 d.
Nr.13
(1413)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Krikščionių padėtis Turkijoje

Mindaugas BUIKA

Kun. Andrejas Santoras

Nužudyto kunigo laiškas pasiekė Popiežių

Praėjusio trečiadienio, vasario 8 dienos, bendrojoje audiencijoje popiežius Benediktas XVI prisiminė neseniai Turkijoje nužudytą italą kunigą Andreją Santorą, reikšdamas viltį, kad jo auka pasitarnaus tarpreliginiam dialogui skatinti, ypač tarp krikščionių ir musulmonų, kuris yra atsidūręs nelengvų išbandymų akivaizdoje. Anksčiau užuojautos telegramoje vasario 5 dieną savo parapijos bažnyčioje, Trabzono mieste prie Juodosios jūros, nužudytą 60-metį kunigą Šventasis Tėvas įvardijo kaip „drąsų meilės Evangelijos liudytoją“, kuris su „būdingu dosnumu ir apaštaliniu uolumu“ skelbė Dievo žodį, tarnavo vargšams ir atstumtiesiems. (Plačiau apie kunigo A.Santoro tragišką netektį rašyta „XXI amžiuje“ Nr. 12.)

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija