Atnaujintas 2006 kovo 22 d.
Nr.22
(1422)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Apmąstymai snieguotoje pagairėje

Povilas Strapšys

Jau šešioliktą kartą sutikome mums brangią Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę. Atrodo, per keliolika metų spėjome priprasti prie šios šventės didingumo. Laikui bėgant ji vis labiau tolsta nuo dabarties ir palengva stojasi į istorinių, jau ne vakardienos, o praeities įvykių gretą. Vėl tie patys iškilmingi minėjimai, parodomieji paradai ir vėliavos iškėlimai, vėl iškilmingi Lietuvai daug (o kartais ir nelabai) nusipelnusių žmonių apdovanojimai, spalvingi saliutai ir „nemokami“ muzikos žvaigždžių koncertai jaunimui, apmaudžiai mostelės ranka paprastas Lietuvos gyventojas, už keletą šimtų litų algą mėginantis kaip nors pragyventi iki eilinio avanso. Pompastika, atsidus jis, vien paradiškumas.


Genocidas

Jau kelintą kartą televizija rodė, kaip V.Uspaskichas pasišaipo iš Lietuvos Prezidento. Niekas nesuskaičiuos, kiek ir kur jis šaipėsi susitikdamas su rinkėjais. Taigi jis, „kovotojas“ už nuskriaustų žmonių teises, šaiposi ir iš mūsų, patriotų. Dirva pasišaipyti jam nuo 1990 metų arta aparta, apakėta. Šimtai tūkstančių apleistų, nuskriaustų, nuskurdintų, apvogtų žmonių, kurių niekas negina, daugelio skundų nepriima prokurorai, STT, teismai teisia, kaip pageidauja kai kurie vagys… Žinojo G.Vagnorius, kaip juos pirkti ir parduoti. Šešiolika metų jie dėkingi G.Vagnoriui.


Gyvenimas mele yra pati didžiausia blogybė

Atviras kreipimasis į Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų

Lietuvos Sąjūdžio taryba negali taikstytis su padėtimi šalies viešajame gyvenime, kada niekinami valstybės nepriklausomybės atkūrimo dalyviai, tyčiojamasi iš Laisvės kovotojų, Sąjūdžio narių, patriotų pasiaukojimo Atgimimo laikotarpiu ir pastaruoju metu. Nežaboto melo ir patyčių pavyzdžiu tapo Policijos departamento išleista knyga ,,Angelo sargo skrydis. Lietuvos policijos kronika“. Peršama nepaprastai pavojinga visuomenės moralei ir teisingumui nuostata, kad Lietuvos policijos istorija nenutrūksta sovietinės okupacijos metais. Šioje knygoje nejaučiama principingo valstybinio požiūrio į sovietinio laikotarpio okupacinę struktūrą – miliciją, faktiškai KGB padalinį. Šmeižtų lavina apipilami Nepriklausomybės atkūrimo dalyviai, teisinami milicijos darbuotojai, susidorojimo su patriotais vykdytojai. Ryškiai matomas noras reabilituoti represijų vykdytojus.


Dėl sovietų okupacijos padarytos žalos atlyginimo

Lietuvos politinių kalinių sąjungos tarybos prezidiumo pareiškimas

Pastaruoju metu pasigirsta ir politologų, ir tam tikros grupės politikų pasisakymų, kad derėtų atsisakyti reikalavimų ar bent juos kuriam laikui užšaldyti, atlyginti sovietų okupacijos Lietuvai padarytą žalą. Mes daugelį metų ėję GULAG’o bado ir kančių keliais, savo ir ten žuvusių likimo sesių ir brolių vardu smerkiame tokius siūlymus.


Buržuazijos įsigalėjimas

Daugelis pagal marksistinį mokymą buržuazija tebelaiko stambius žemvaldžius, pramonininkus, verslininkus. Tačiau ne turtas, o turto kaupimo tikslas bei jo panaudojimo būdas, pati buržuazinė dvasia nusako priklausomybę buržuazijai, istoriko Edvardo Gudavičiaus taikliai pavadintai pilvažmogių luomu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija