Atnaujintas 2006 kovo 22 d.
Nr.22
(1422)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Motiejaus Valančiaus pėdsakai Suvainiškyje

Žaliaskarių miškų glėbyje rymo Suvainiškio miestelis. Vartau Lietuvoje ir užsienyje išleistas knygas, kitus dokumentus, gilinuosi į šio miestelio praeitį. Dabartis žinoma...

Savo seną istoriją mena Suvainiškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia. Rašoma, kad Suvainiškio tikintieji priklausė Panemunio parapijai, kuriai vadovavo atgailos kanauninkai; suvainiškėnams bažnyčia buvo už 15 kilometrų. Anais laikais, esant blogiems keliams, buvo sunku rūpintis šių apylinkių ir Kuršo krašte gyvenančių tikinčiųjų religiniais patarnavimais. Vienuoliai matė artėjantį pavojų katalikybei iš Kuršo plintant liuteronizmui, todėl jie skatino Ratkūnų dvaro savininką Antaną Kamarauską paremti jų pastangas, ir pastatyti nors nedidelę bažnytėlę vietos tikinčiųjų reikalams.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija