Atnaujintas 2006 kovo 22 d.
Nr.22
(1422)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

„Sakalo“ skrydis

Balys URBONAS

„Sakalo“ koncertmeisterė, Lietuvos muzikos
akademijos docentė Jolanta Patamsienė

(Pabaiga. Pradžia Nr. 17,19)

Dabar, vėl rašydamas apie „Sakalo“ chorą, pirmiausia prašau maestro R.Makarevičių ir jo vyrus: padiriguokite, maestro, o jūs, vyrai sakaliečiai, padainuokite savo koncertuose kažkada plačiai paplitusias lietuviškas partizaniškas dainas „Ko palinko žilvičiai prie kelio“ ir „Palinko liepa šalia kelio“. Šitaip mes padėsime įtvirtinti savo tapatybę šiame labai slidžiame šiuo požiūriu istoriniame tarpsnyje. Darykime šitai kad ir paprasčiausiais poelgiais. Man atrodo, kad Lietuvos chorai, kaip niekas kitas, savo dainomis gali mus atitraukti nuo to antimeno, nuo tos antikultūros, nuo tų visokių televizinių „balabaikų“, laidojančių mūsų etniškumą ir apskritai mūsų savastį. Jos šitiek yra mūsų lyrinėse ir partizanų dainose, gal sąmoningai dabar iš visur išstumiamose.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija