Atnaujintas 2006 birželio 16 d.
Nr.46
(1446)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Vilniaus dekanate

Sekminių šventę lydėjo vyskupo palaiminimas ir gausus lietus

Lietus nesutrukdė iškilmingai
pašventinti Varėnos dekano
ir klebono kun. Valentino Virvičiaus
(kairėje) rūpesčiu bažnyčios
šventoriuje iškilusį paminklinį
kryžių popiežiui Jonui Pauliui II.
Dešinėje – vyskupas Juozas Tunaitis
Rūtos Averkienės nuotrauka

Vyskupas Juozas Tunaitis sveikina
Sutvirtinimo sakramentą
pasirengusius priimti jaunuosius
varėniškius
Dianos Zubavičienės nuotrauka

Vyskupas Juozas Tunaitis
laimina varėniškius

Šv. Mišių auka Varėnos
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje
per Sekmines
Rūtos Averkienės nuotraukos

VARĖNA. Sekminių dieną beržais apkaišyta nedidukė medinė Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia sunkiai talpino tikinčiuosius. Tądien Varėnoje buvo švenčiamos keturios iškilmės: Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Juozas Tunaitis Sutvirtinimo sakramentą suteikė 150 Varėnos parapijos tikinčiųjų, buvo švenčiama viena didžiausių katalikų švenčių – Šventosios Dvasios atsiuntimo – Sekminių šventė, Tėvo diena, Varėnos klebono dekano kun. Valentino Virvičiaus penkioliktosios kunigystės metinės.

Iki Sumos likus kiek daugiau nei pusvalandžiui, į bažnyčią plūstantys tikintieji buvo apdalyti žaliuojančiomis beržų šakelėmis. „Ąžuolo“ vidurinės mokyklos tikybos mokytoja Elvyra Vėžiukienė rūpinosi, kad Sutvirtinimo sakramentą pasirengę priimti 150 jaunų parapijiečių sustotų abipus pagrindinio tako dviem eilėmis. Tarp jų – ir Respublikinės širdies chirurgijos centro Valkininkų klinikos gydytoja Jūratė Guogienė su vyru.

Nepaisydamas lietingo ir šalto oro, gausus būrys varėniškių ir svečių tądien prie bažnyčios svetingai sutiko vyskupą J.Tunaitį. Atvykęs ganytojas nuskubėjo pašventinti neseniai bažnyčios šventoriuje pastatytą naują kryžių popiežiui Jonui Pauliui II atminti.

Vyskupas pasidžiaugė dailiu kryžiumi, kuriame autorius, skulptorius Juozapas Jakštas išskobė Jono Pauliaus II žodžius, pasakytus Kaune, Dariaus ir Girėno stadione, Lietuvos jaunuomenei 1993 metais: „Nebijokite tikėti, nebijokite liudyti, nebijokite išpažinti“.

Šv. Mišių metu giedojo ne tik du chorai, bet ir visi bažnyčioje susirinkę žmonės.

Vyskupas pabučiavo jaunimo aukoti atneštą duoną; vaisius, krepšelį baravykų formos pyragėlių ir berželį su popieriniais balandžiais, gėlių puokštes parodė tikintiesiems juos aukštai iškeldamas. Prieš suteikdamas Sutvirtinimo sakramentą, liudydamas jo reikšmę tikinčiajam, sakė, kad Sutvirtinimo sakramentas – lyg Šv. Dvasios atsiuntimas apaštalams, Šv. Dvasia – kaip siela kūnui.

„Sekminės – Bažnyčios gimimo diena. Dievas krikščionims liepė būti žemės druska, kad pasaulis nesugestų, ir pasaulio šviesa, skelbiančia Dievo žodį viskuo – savo gyvenimu, mokymu, – kalbėjo vyskupas pilnutėlei bažnyčiai. – Krikščionis negali nedorai elgtis, nes jame gyvena Dievas.“

Kalbėdamas apie Sekminių šventę, vyskupas priminė, jog Šventosios Dvasios atsiuntimo diena – Bažnyčios gimimo diena. Minėdamas Tėvo dieną, vysk. J.Tunaitis apgailestavo, jog „šiandien, deja, ne visi sutuoktiniai geri savo žmonoms, pavyzdingi tėvai – savo vaikams“ ir palinkėjo tėvams būti gerais vyrais, o vaikus auklėti tikėjimo Dievu dvasia. Vyskupui buvo įteiktas Matuizų vidurinės mokyklos tikybos mokytojos Julijos Jasinskienės drauge su mokinėmis sudarytas nuotraukų albumas „2005-2006 metų Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos kronika“.

Sveikindamas su kunigystės 15-osiomis metinėmis kun. V.Virvičių, vyskupas prisiminė, kaip pats ką tik įšventintas vyskupu jį šventino į kunigus. Kun. V.Virvičiui buvo pasakyta daug šiltų žodžių. Jį pasveikino, už gerus sumanymus dėkojo ir Dievo palaimos linkėjo Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Alvydas Valeiša.

Varėnos dekanas kun. V.Virvičius pasidžiaugė neseniai suremontuota bažnyčia, sutvarkytu šventoriumi. Sakydamas, kad, be nuoširdžių aukų, vienas padaryti nieko negalėtų, kunigas dėkojo bažnyčios rėmėjams – Varėnos rajono savivaldybei, AB „Varėnos statyba“, UAB „Dzūkijos miškas“ ir AB „Varėnos melioracija“. Jiems buvo padovanoti leidiniai „Vilniaus Arkikatedros lobynas“.

Kun. V.Virvičius visus, dalyvavusius šv.Mišiose, kvietė prisijungti prie gyvosios Bažnyčios statybos.

Rūta Averkienė

Diana ZUBAVIČIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija