Atnaujintas 2006 birželio 16 d.
Nr.46
(1446)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pavasariškai veržlus Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistinis kongresas

Irena Petraitienė

Maldininkai sekmadienį Vilkaviškyje
užtvindė J.Basanavičiaus aikštę

Šiemet Vilkaviškio vyskupija drauge su kitomis penkiomis Lietuvos vyskupijomis švenčia savo gyvavimo 80-metį. Apvainikuojant šią sukaktį, birželio 9-11 dienomis Vilkaviškyje įvyko vyskupijos IV Eucharistinis kongresas „Aš esu gyvybės duona“. Pasak Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos, rengiant istorinį minėjimą, norėta kartu parodyti savo dvasinį gyvybingumą, drauge išgyvenant tikėjimo džiaugsmą. Prasminga ir tai, kad šis IV Eucharistinis kongresas, vykęs vyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Antano Paduviečio šventės išvakarėse ir sulaukęs popiežiaus Benedikto VI apaštalinio palaiminimo, baigėsi pasiaukojimo Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai malda.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija