Atnaujintas 2006 birželio 16 d.
Nr.46
(1446)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Trėmimus minint

Kun. Algirdas Paliokas, SJ

Vasara, birželis. Džiaugsmingoje gyvybės spalvoje maudosi visa gamta. Birželį Bažnyčia švenčia Kristaus Kūno ir Kraujo šventę. Birželį Lietuva mini tautos naikinimo trėmimais pradžią. O gal kartais tai dvi šventės? Pabandykime tai sugretinti.


Kodėl Bažnyčia anuliuoja kai kurias santuokas?

Kun. dr. Robertas Rumšas

Bažnyčiai visada buvo ir yra svarbi krikščioniška šeimos samprata. Nė viena kita žmogiška institucija tiek neįtraukia ir neįpareigoja taip visiškai intymiai, totaliai ir asmeniškai kaip santuoka. Santuoka ir šeima yra žmogiško gyvenimo ir visuomenės pagrindas. Ji ypač mūsų laikais yra patyrusi didelę transformaciją, turbūt labiau negu kuri kita civilinė ar religinė institucija.


Santuoka ar gyvenimas susidėjus?

Jolanta Peleckaitė

Vilniaus pedagoginio universiteto
Socialinės komunikacijos instituto magistrantė

Amžius, kuriame gyvename, be abejo, yra amžius didžiulių ir grėsmingų pokyčių, kurie reikalauja iš krikščionių, taip pat ir iš kitų tikinčiųjų, didelių pastangų prisitaikant prie pokyčių, bet išsaugant tas vertybes, kurias gavome savo tikėjimu. Privalome pastebėti ir įžiūrėti tai, kas išties nenuvertina asmens orumo, ir taip pat neapakti nuo įspūdingų ir labai patrauklių bei viliojančių naujovių, kurios mus supa. Kai kurie dalykai yra nuostabiai atskleidžiantys ar papildantys žmogaus orumą, tačiau kai kurie labai destruktyvūs.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija