Atnaujintas 2006 birželio 16 d.
Nr.46
(1446)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Eucharistinė diena

IŠLAUŽAS. Eucharistija – tai vienybė su Jėzumi, Jo atradimas savo širdyje. O kad tikintieji labiau susivienytų ir suprastų Eucharistijos prasmę, prieš vyskupijos Eucharistinį kongresą Išlaužo parapija šventė Eucharistinę dieną. Gegužės 21 dienos rytą, vienuoliktą valandą, Išlaužo Švč. M.Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje prasidėjo Švč. Sakramento adoracija. Išlaužo pagrindinės mokyklos skautai, mokiniai ir tikybos mokytoja Danutė Jasiūnienė, skambant tyliai sakralinei muzikai, skaitė mąstymus, ragino žmones pabusti ir liudyti Dievą savo gerais darbais.

Po susikaupimo valandėles prasidėjo iškilmingos šv. Mišios, kurias aukojo Aukštosios Panemunės parapijos vikaras kun. Rimantas Simanavičius. Giesmėmis Dievą garbino Išlaužo pagrindinės mokyklos choras „Volungė“ ir bažnyčios giesmininkai. Šv. Mišių metu buvo pašventinta nauja Išlaužo parapijos vėliava. Po palaiminimo visi parapijiečiai išsiskirstė kupini pakilios nuotaikos, supratę, kad Jėzus – neapsakoma ramybė, gyvenanti kiekvieno mūsų širdyse. Tereikia Jį atrasti.

Skautė Vytenė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija