Atnaujintas 2006 rugpjūčio 11 d.
Nr.60
(1460)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kartu švenčiamas tikėjimo liudijimas

Inesė RATNIKAITĖ

Šis gyvenimas yra tik trumpa kelionė į Amžinojo Tėvo namus. Visi esame piligrimai. Šią tiesą dažnai galime išgirsti iš Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio lūpų. Tai ne tik žodžiai. Šiaulių ganytojas pats dažnai veda tikinčiuosius į ilgesnius ar trumpesnius piligriminius žygius. Piligrimine kelione prasidėjo ir Kryžių kalno atlaidai. Liepos 30-ąją, 11 valandą, keli šimtai tikinčiųjų paliko Šiaulių Katedros šventorių ir patraukė į Kryžių kalną. Procesijos priekyje ėjo Šiaulių vyskupas E.Bartulis bei Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ. Nors sekmadieniui buvo pranašauti karščiai, keliauninkai džiaugėsi ūkanota diena ir kartas nuo karto atgaivinančiu lietumi. Praeivių, o ypač pačių piligrimų širdyse nugulė giesmių žodžiai, Rožinio slėpiniai, litanijos maldavimai. Kryžių kalne piligrimai įsiliejo į dar didesnę atlaidų dalyvių minią. Šiaulių vyskupas pasveikino susirinkusiuosius ir padėkojo Dievui už lietų, atgaivinusį Lietuvos žemę.

Piligriminė žemės kelionė į Dangaus Karalystę dažnai būna susijusi su atgaila, atleidimu, malone. Atgailai buvo pakviesti į Kryžių kalną atėję, atvažiavę, iš visos Lietuvos susirinkę atlaidų dalyviai. Atgailos sakramento šventimas truko beveik valandą. Tikintieji buvo kviečiami susitaikyti su Dievu, Bažnyčia, savo artimu. 15 val. prasidėjo Eucharistija. Šv. Mišias koncelebravo vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis bei apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbrigenas. Koncelebracijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ. Giedojo Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios choras. Arkiv. S.Tamkevičiaus pamokslas glaudžiai siejo dabartį su praeitimi. Buvo prisiminta kryžių Jurgaičių piliakalnyje statymo pradžia, Kryžių kalno situacija sovietiniais laikais, popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymas, pažvelgta į dabartines kryžių statytojų intencijas bei turistų susidomėjimą. Atkreipęs dėmesį į savastį bei išskirtinumą, arkivyskupas kvietė pamąstyti apie Kryžių kalno pamoką. Ši pamoka, anot ganytojo, padeda suprasti Evangelijos žodžius, taip pat atsigręžti į save, būti atsakingiems už savo sprendimus: „Be tikėjimo atramos žmonės paskęsta depresijoje, ieško kaltų, nematydami savo kaltės, nejaučia atsakomybės už tai, kas vyksta mūsų tėvynėje“. Svarbiausioji Kryžių kalno pamoka yra tikėjimo pamoka, sakė arkivyskupas.

Šiaulių ganytojas yra ir kariuomenės ordinaras, taigi jau įprasta, kad Kryžių kalno atlaiduose dalyvauja dalis Lietuvos kareivių, į Kryžių kalną įžygiuojančių, lydimo orkestro ritmų. Šiemet jie gražiai įsiliejo į liturgiją. Karinis jūrų orkestras po šv. Mišių atlaidų dalyviams dovanojo savo muzikinius kūrinius. Atlaiduose dalyvavo Šiaulių rajono bei miesto valdžios atstovai. Atlaidai yra kartu ir atgaila, ir atleidimas, ir malonė bei šventė. Kartu švenčiamas tikėjimo liudijimas labiausiai suvienija žmones. Kur žmonės susivienija Kristaus vardu, ten ir Viešpats yra tarp jų. Jei Viešpats būna šalia šventės metu, jis pasilieka širdyse ir išėjus. Jei pasilieka, tai ir veikia, gyvena mumyse, mus keičia. Keisdamas mus, keičia pasaulį.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija