Atnaujintas 2006 rugpjūčio 11 d.
Nr.60
(1460)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Švč. Mergelės Marijos mokykla Guronyse

Irena PETRAITIENĖ

Šnekučiuojasi penkiose koplyčiose
20 paveikslų nutapęs dailininkas
prof. Antanas Kmieliauskas
ir kiekvieną į Rožinio slėpinių
parką atėjusįjį sveikinę
vyskupai Eugenijus Bartulis
ir Juozapas Matulaitis

„Žemėje yra tik vienas kalnelis, ant kurio užkopę turime galimybę pradėti kilti jau čia- žemėje, kad pasiektume Dangų ir amžinąją laimę. Toji vieta- mūsų pačių širdis, toji aukštuma - tai mūsų meilė Dievui ir žmonėms, mūsų pačių dvasinis pasikeitimas“, - sakydavo kardinolas Vincentas Sladkevičius (1920-2000), kurio gimtuosiuose Guronyse šeštadienį, rugpjūčio 5 dieną, atidarytas Švč. M. Marijos Rožinio slėpinių parkas.


Žolinė – tai ir mūsų būsimoji šlovė

Gerai, kad artėjant Dievo Motinos į dangų Ėmimo šventei ir sekuliari žiniasklaida prabyla apie Žolinę. Tačiau tie šios šventės apibūdinimai daugiausia apipinti tautinių papročių vytelėmis. Nors tai pagirtina, tačiau to maža.

Žolinės „širdis“ - tikrai buvęs Švč. M. Marijos, kaip iškiliausios žmonijos atstovės, į Dangų su kūnu bei siela paėmimas, Jos neregėtas Amžinybėje išaukštinimas ir taip pat visų mūsų – tikinčiųjų (būsimojo stulbinančiai palaimingo gyvenimo Dieve) nuostabi perspektyva.


Kartu švenčiamas tikėjimo liudijimas

Inesė RATNIKAITĖ

Šis gyvenimas yra tik trumpa kelionė į Amžinojo Tėvo namus. Visi esame piligrimai. Šią tiesą dažnai galime išgirsti iš Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio lūpų. Tai ne tik žodžiai. Šiaulių ganytojas pats dažnai veda tikinčiuosius į ilgesnius ar trumpesnius piligriminius žygius. Piligrimine kelione prasidėjo ir Kryžių kalno atlaidai. Liepos 30-ąją, 11 valandą, keli šimtai tikinčiųjų paliko Šiaulių Katedros šventorių ir patraukė į Kryžių kalną. Procesijos priekyje ėjo Šiaulių vyskupas E.Bartulis bei Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ. Nors sekmadieniui buvo pranašauti karščiai, keliauninkai džiaugėsi ūkanota diena ir kartas nuo karto atgaivinančiu lietumi. Praeivių, o ypač pačių piligrimų širdyse nugulė giesmių žodžiai, Rožinio slėpiniai, litanijos maldavimai. Kryžių kalne piligrimai įsiliejo į dar didesnę atlaidų dalyvių minią. Šiaulių vyskupas pasveikino susirinkusiuosius ir padėkojo Dievui už lietų, atgaivinusį Lietuvos žemę.


Prisiminė malda ir eilėmis

Karolio Širvinsko tapybos
paroda Anykščių bažnyčioje

Liepos pabaigoje gražiai buvo paminėtas prieš penkerius metus Amžinybėn išėjusio Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klieriko Karolio Širvinsko atminimas.

Mėgęs tapyti, rašyti eiles jaunuolis tragiškai žuvo 2001-ųjų liepos 24-ąją savo namuose, Kunigiškių kaime, Svėdasų seniūnijoje (Anykščių rajonas). Pjaunantį žolę elektrine žoliapjove dvidešimt vienerių metų vaikiną nutrenkė elektros srovė. Jis buvo palaidotas Kunigiškių kaimo kapinėse, šalia senelių.


Telšių vyskupijoje vyksta mariologinis kongresas

Birželio 23 dieną popiežius Benediktas XVI pašventino popiežiškąsias karūnas Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslui ir jomis vainikuoti įgaliojo Telšių vyskupą Joną Borutą, SJ. Vainikavimo iškilmės numatytos spalio 8 dieną (sekmadienį) Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija