Atnaujintas 2006 rugpjūčio 11 d.
Nr.60
(1460)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Prisiminė malda ir eilėmis

Karolio Širvinsko tapybos
paroda Anykščių bažnyčioje

Liepos pabaigoje gražiai buvo paminėtas prieš penkerius metus Amžinybėn išėjusio Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klieriko Karolio Širvinsko atminimas.

Mėgęs tapyti, rašyti eiles jaunuolis tragiškai žuvo 2001-ųjų liepos 24-ąją savo namuose, Kunigiškių kaime, Svėdasų seniūnijoje (Anykščių rajonas). Pjaunantį žolę elektrine žoliapjove dvidešimt vienerių metų vaikiną nutrenkė elektros srovė. Jis buvo palaidotas Kunigiškių kaimo kapinėse, šalia senelių.

Karolio motina, Svėdasų ambulatorijos darbuotoja Aldona Širvinskienė, surinko sūnaus piešinius, juos įrėmino ir organizavo ne vieną parodą. K.Širvinsko darbų parodos veikė Svėdasų, Kupiškio, Traupio bibliotekose, Kamajų bažnyčioje, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir kitur. Daug kur vyko ir jaunojo talento poezijos rinktinės „Mylėk ir būsi mylimas“, kurią po sūnaus mirties savo lėšomis išleido A.Širvinskienė, pristatymas. Kunigiškietė motina taip pat įsteigė K.Širvinsko vardo premiją, kuria paskatinami įvairių rajonų bei miestų literatai.

Liepos 22-ąją K.Širvinsko atminimas buvo pagerbtas ne tik jo gimtajame Kunigiškių kaime, bet ir Anykščiuose. Jis buvo prisimintas šv. Mišių aukoje Anykščių Šv. Mato bažnyčioje. Čia, anykštėnų šventovėje, buvo atidaryta K.Širvinsko darbų paroda, šventoriuje, prie skulptoriaus A.Kmieliausko sukurto paminklo įvyko literatūriniai skaitymai „Baltojo balandžio sugrįžimas“, kuriuos organizavo Anykščių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Renginio metu buvo pristatyta ir antroji K.Širvinsko poezijos knyga „Į Tave“, kurią praėjusių metų pabaigoje išleido anykštėnų literatų klubas „Marčiupys“. Renginio metu apie sūnų pasakojo jo motina A.Širvinskienė, mintimi apie jaunojo talento kūrybą dalijosi anykštėnas rašytojas ir žurnalistas Vygandas Račkaitis, taip pat knygos „Į Tave“ sudarytojas, literatų klubo „Marčiupys“ narys Algirdas Rožanskas. K.Širvinsko eiles skaitė buvęs Anykščių kultūros centro režisierius Algirdas Gogelis ir literatas A.Rožanskas, K.Širvinsko premijos laureatai – vilnietis Leopoldas Stanevičius, anykštėnės Zita ir Laima Butkutės, Rita Skorochodovaitė. Fleita grojo Rimutė Ražinskaitė. Skaitymai baigėsi prie improvizuoto simbolinio stalo čia pat, šventoriuje, šimtamečių medžių prieglobstyje.

Vytautas BAGDONAS

Anykščiai

Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija