Atnaujintas 2006 rugpjūčio 25 d.
Nr.63
(1463)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Miestui – 500, bažnyčiai – 100 metų

Zarasų klebonas dekanas
kun. Remigijus Kavaliauskas
ir vyskupas Jonas Kauneckas

Vyskupas Jonas Kauneckas
šv. Mišių metu priima
jaunimo atnašas

ZARASAI. Šiais metais Zarasai gyvena ypatinga šventiška nuotaika. Ne dažnai taip nutinka, kad miestas švenčia 500 metų jubiliejų. Jau gegužės ir liepos mėnesiais vyko šventiniai renginiai. O rugpjūtį – pagrindiniai šventės akcentai. Tuo tarpu Zarasų bažnyčia šiemet mini 100 metų nuo konsekracijos.

Rugpjūčio 12 dieną buvo aukojamos šv. Mišios už visus čia dirbusius ir dabar dirbančius dvasininkus bei parapijiečius. Jas aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir būrelis kunigų. Aukojimo metu buvo iškilmingai atneštas 100 metų senumo bažnyčios konsekracijos dokumentas ir ką tik išleista nauja knyga „Zarasai – laiko vilnyse“.

Rugpjūčio 13 dieną buvo atidengta skulptūra „Elniažuvė“, simbolizuojanti Zarasų heraldiką 500 metų proga. Rugpjūčio 14 dieną Zaraso ežero didžiojoje saloje vyko istorinis vaidinimas „Zarasai – sėlių dvasia“, kuris visus nustebino savo originalumu ir dalyvių gausa. Vien dalyvių buvo 500, o žiūrovų – bemaž aštuoni tūkstančiai. Tokio šventinio renginio šis kraštas dar nematė, visi buvo sužavėti lazerių šou ir fejerverkais.

Pagrindinė šventės diena buvo rugpjūčio 15-oji, Žolinė. Tai ir didieji parapijos atlaidai. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupo generalinis vikaras kan. Robertas Pukenis. Per Sumą giedojo ir vėliau koncertą surengė Vilniaus Arkikatedros jaunimo choras (vadovė Violeta Savickaitė-Paciūnienė). Po šv. Mišių šventė tęsėsi miesto aikštėje.

Dabartinė Zarasų parapijos bažnyčia pradėta statyti 1842 metais; statybos darbai truko bemaž 20 metų, dirbant klebonais kunigams Aleksandrui Stanevičiui, Viktorui Rusteikai, Jonui Narkevičiui ir Mykolui Skorupskiui. Visgi pirmiesiems kunigams mažai tesirūpinant statybomis, ilgą laiką parapijiečiai tinkamų maldos namų nesulaukė. Reikalai iš esmės pasikeitė vyskupui Motiejui Valančiui 1858 metais pavedus bažnyčios statybos reikalus kunigui Mykolui Skorupskiui. Bestatant iškilo rimta problema: pamatams buvo naudoti ąžuoliniai poliai – rąstai, kurie per ilgą laiką supuvo, ir sienos ėmė skirtis į šalis. Sustiprinus pamatus, 1862 metais bažnyčios statyba buvo užbaigta.

Praslinkus 35 metams, bažnyčios pastato sienos vėl pradėjo skilti, atsirado didžiulių plyšių. 1876 metais klebonu dirbant kun. Pranui Staškauskui, buvo dedami bažnyčiai nauji akmeniniai pamatai, suskilusios sienos suveržtos storomis geležimis, atsiradę plyšiai užtaisyti, bokštai daugelyje vietų geležimis suvarstyti. Buvo sutvarkytas ir vidus – visi trys altoriai išdažyti aliejiniais dažais, bažnyčia viduje ir iš lauko pusės perdažyta ir išdekoruota. Tik 1906 metais bažnyčią konsekravo vyskupas Gasparas Cirtautas ir suteikė Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų titulą.

Zarasų parapija tuomet turėjo 9817 parapijiečių.

Gražaus bažnyčios ir miesto jubiliejaus proga gautas popiežiaus Benedikto XVI apaštalinis palaiminimas parapijos klebonui dekanui kun. Remigijui Kavaliauskui ir visai Zarasų parapijai.

Kun. Remigijus Kavaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija