Atnaujintas 2006 lapkričio 10 d.
Nr.84
(1484)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kardinolas K.Umešas iškelia evangelizacijos prioritetus

Mindaugas BUIKA

Naujasis Kunigų kongregacijos
prefektas 72 metų Brazilijos
kardinolas Klaudijus Umešas, OFM.

Paskirtas naujas Kunigų kongregacijos prefektas

Suprasdamas, kad reikia atnaujinti Romos kuriją, popiežius Benediktas XVI naujuoju Kunigų kongregacijos prefektu paskyrė Brazilijos didžiausios San Paulo diecezijos (8 mln. katalikų) arkivyskupą, 72 metų kardinolą Klaudijų Umešą, OFM. Iki šiol Vatikane nebuvo dikasterijos, kuriai vadovautų Brazilijos – pasaulyje gausiausios katalikiškos šalies (turi 189 mln. gyventojų, iš kurių 145 mln. yra katalikai) – Bažnyčios hierarchas. Taigi minėtu paskyrimu Šventasis Tėvas patvirtino siekį, kad prie svarbių Šventojo Sosto institucijų vadovavimo prisidėtų trečiojo pasaulio šalių ganytojai, nes ten dabar susitelkė didesnė dalis tarptautinės katalikų bendruomenės.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija