Atnaujintas 2007 gruodžio 15 d.
Nr.94
(1494)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių dekanate

Vyskupijos 80-metis

Telšiai. Gruodžio 8 dieną, per Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę, čia visą dieną vyko renginiai, skirti Telšių vyskupijos įkūrimo 80-osioms, miesto savivaldos 215-osioms ir dailės mokyklos 75-osioms metinėms paminėti. Ta proga Žemaičių muziejuje „Alka“ buvo atidaryta paroda, prie buvusios amatų mokyklos atidengta atminimo lenta, skirta Rainių miškelyje nukankintiems Telšių amatų mokyklos moksleiviams atminti. Po šių renginių visi dalyviai rinkosi į Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedrą, kur vyko iškilmingos šv. Mišios, kurias koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, ir vyskupas emeritas Antanas Vaičius bei vyskupijos kunigai, šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Šv. Mišių pradžioje visus į Telšių Katedrą susirinkusius svečius ir valdžios atstovus pasveikino ir visų trijų švenčiamų jubiliejų svarbą priminė Telšių vyskupas J.Boruta, SJ.

Vysk. J.Kauneckas gausiai į Katedrą susirinkusiems tikintiesiems, Telšių miesto ir apskrities valdžios atstovams priminė Telšių miesto ir vyskupijos istorinę ir dvasinę raidą. Vyskupas kalbėjo apie didžiuosius Žemaičių vyskupus J.Giedraitį ir M.Valančių, kurie daug nuveikė besirūpindami savo vyskupijos tikinčiaisiais, juos šviesdami ir vesdami doros ir tikėjimo keliu. Taip pat vyskupas priminė, jog žemaičiai visada buvo tvirti tikėjimo liudytojai, ir tai patvirtina Kęstaičių, esančių netoli Telšių, bažnyčios gynimas XIX amžiuje, Rainių kankinių pralietas kraujas, kunigų sukilėlių kapai Telšių Katedros šventoriuje. Įkūrus Telšių vyskupiją (1926 m.) jos antruoju vyskupu tapo Vincentas Borisevičius, kuris savo tvirtą tikėjimą paliudijo kankinyste. Vyskupas J.Kauneckas dalijosi savo prisiminimais ir patirtimi iš to meto, kai jis Katedroje dirbo vikaru, vėliau Telšių kunigų seminarijos vicerektoriumi, dvasios tėvu ir dėstytoju bei vyskupo pagalbininku. „Visada žavėjausi žemaičių tvirtu tikėjimu ir ištikimybe Bažnyčiai. Šiandien minint šiuos gražius jubiliejus meldžiuosi prašydamas Dievą, kad Jis laimintų Telšių vyskupiją, miestą ir visą Dailės akademijos fakulteto akademinę bendruomenę“, – baigdamas pamokslą sakė Panevėžio vyskupas.

Po šv. Mišių Žemaitės dramos teatre vyko mokslinė konferencija, skirta jubiliejams paminėti. Klaipėdos universiteto dėstytojas dr. Vacys Vaivada skaitė pranešimą „Telšių svarba XVI a. Vakarų Žemaitijos bajorijos gyvenime“, o Šiaulių universiteto dėstytoja dr. R.Trimonienė konferencijos dalyviams išsamiai pristatė XVI amžiaus Telšių valdytojus. Vysk. J.Boruta pranešime aptarė Telšių vyskupiją Žemaičių vyskupystės kontekste. Taip pat buvo skaitomi pranešimai, kuriuose buvo aptarta Vilniaus dailės akademijos fakulteto Telšiuose istorija ir vystymosi raida.

Pasibaigus mokslinei konferencijai įvyko Telšių miesto garbės piliečio prof. Alfredo Bumblausko ir VDA Telšių dailės fakulteto pagerbimas. Koncertavo kamerinis choras „Aidija“ (meno vadovas Romualdas Gražinis), o šventinis vakaras tęsėsi Telšių vyskupo V.Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiojoje auloje, kur susirinkusiems svečiams koncertavo M.K.Čiurlionio kvartetas.

Renginių „Miestas, ženklai, datos, žmonės“, skirtų trims jubiliejams paminėti, pabaigoje vyko miesto Kalėdų eglės įžiebimo šventė, kurios metu telšiškiai dalyvavo teatralizuotame koncerte, grožėjosi ugnies skulptūromis ir fejerverkais.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija