Atnaujintas 2007 gruodžio 15 d.
Nr.94
(1494)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kalėdoms artėjant

Komercinės industrijos pasaulio atstovai jau gyvena savaip suprantamo kalėdinio laukimo dvasia. Jie, pasinaudodami agresyviomis ir daugelio žmonių sąmonę hipnotizuojančiomis bei jų budrumą bukinančiomis reklamomis, stengiasi įpiršti mintį, esą artėjant gražiausiai žiemos šventei – Kalėdoms – visiems tiesiog būtina dažniau lankytis prekybos centruose ir (pagal išgales) kuo daugiau pirkti įvairių prekių, kurios bus skirtos dovanoms ir šventiniam stalui padengti.


„Europos Caritas“ prezidentės vizitas Lietuvoje

Iš kairės: „Lietuvos Caritas“
generalinis direktorius
kun. Robertas Grigas, Vilkaviškio
vyskupijos „Caritas“ savanoris
Giedrius Sinkevičius, „Europos
Caritas“ prezidentė Josefina
Kristina Login, Vilkaviškio
vyskupijos „Caritas“ buhalterė
Aldona Kvedarienė, Vilkaviškio
vyskupijos „Caritas“ programų
koordinatorė Elena Kerevičienė
ir „Lietuvos Caritas“ generalinio
direktoriaus pavaduotoja
Janina Kukauskienė

Gruodžio 5-7 dienomis Lietuvoje lankėsi „Europos Caritas“ prezidentė Josefina Kristina Login (Iosefina Cristina Loghin). Vizito tikslas – susipažinti su „Lietuvos Caritas“ organizacijos veikla, „Caritas“ bendradarbiais. Viešnia Lietuvoje svečiavosi pirmą kartą.

Pirmąją vizito dieną „Europos Caritas“ prezidentė aplankė Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininką Kauno arkivyskupą Sigitą Tamkevičių. Susitikimas vyko draugiškoje, nuoširdžioje aplinkoje. K.Login papasakojo apie savo darbą 48-ias nacionalines „Caritas“ organizacijas telkiančiame „Europos Caritas“ susivienijime, apie problemas savo gimtojoje Rumunijoje. Dvylika metų ji dirbo Rumunijos nacionaliniame „Caritas“ ir iki šiol tebeina ir „Rumunijos Caritas“ generalinės sekretorės pareigas.


Dievo žodis mūsų gyvenime

Lietuvos ganytojų laiškas

Mieli kunigai, vienuoliai ir vienuolės, brangūs tikintieji,

Kiekvieną kartą, kai švenčiame Eucharistiją, esame siunčiami į pasaulį kaip Kristaus mokiniai. Šiame pasaulyje, deja, dar tiek daug skausmo, kančios ir neteisingumo, o mes patys jaučiame, kad ne visuomet esame „žemės druska“ ir „pasaulio šviesa“ (plg. Mt 5, 13; 14). Kas mums galėtų padėti?

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija