Atnaujintas 2007 spalio 3 d.
Nr.74
(1571)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pirmasis lietuvių moterų suvažiavimas

Pirmojo lietuvių moterų
suvažiavimo dalyvės

Alė JURGAITIENĖ,

Pirmojo lietuvių moterų suvažiavimo minėjimo Kauno miesto organizacinio komiteto pirmininkė, Kauno miesto Panemunės katalikių draugijos pirmininkė,

dr. Virginija JURĖNIENĖ,

Organizacinio komiteto narė, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto docentė

Vykstant rinkimams į Rusijos Valstybės III dūmą, Lietuvos moterys rengėsi pirmajam moterų suvažiavimui. Visuomenė apie moterų suvažiavimą nekalbėjo, juo menkai domėjosi, nebuvo rinkimų į jį. Visuomenės dauguma svarstė, kas bus išrinkta į Rusijos Dūmą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija