Atnaujintas 2008 m. lapkričio 26 d.
Nr. 89
(1682)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

„Eskizai“ istorinėse Lietuvos žemėse

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Ukmergiškiai su Lietuvių kultūros
namų direktore Asta Pečiuliene

Į kaimyninę Lenkiją nuvyko Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai“ leidėjas Vytautas Česnaitis ir šio leidinio redkolegijos nariai Leonora Jankeliūnienė, Nijolė Paškauskienė, Romas Petras Šaulys, Gintautas Stankaitis, Edmundas Steiblys.

Stabtelėję Punske ukmergiškiai pasidžiaugė gražiu gamtovaizdžiu, apžiūrėjo „Senosios klebonijos“ galeriją, bažnyčią, susitiko su Lietuvių kultūros namų direktore Asta Pečiuliene. Pasak direktorės, Punsko valsčiuje gyvena 80 proc. lietuvių, puoselėjančių savo papročius ir kultūrą.  Lietuvių kultūros namuose renkasi dainininkai, šokėjai, aktoriai, muzikantai, koncertuoja profesionalūs atlikėjai ir ansambliai iš Lietuvos, skaitomos paskaitos, vyksta šaškių ir šachmatų turnyrai, skaitytojai užsuka paskaityti lietuviškų leidinių, organizuojamos parodos, rengiami susitikimai su rašytojais, rodomi lietuviški filmai.

Punsko miestelyje veikia Dariaus ir Girėno mokyklų kompleksas lenkų ir lietuvių dėstomomis kalbomis, Kovo 11-osios lietuvių licėjus, vaikų darželis, biblioteka,  „Aušros“ leidykla – vienintelė lietuviška leidykla Lenkijoje. Su Punsko  Lietuvių kultūros namų direktore bendravę V. Česnaitis ir R. P. Šaulys įteikė „Eskizus“ ir čečėnų rašytojo D. Muchamado knygą „Šiandien! Rytoj bus vėlu!“, poetai Leonora Jankeliūnienė ir Gintautas Stankaitis padovanojo savo kūrybos knygeles.

Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos leidinio „Šaltinis“ redaktorė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė ukmergiškius supažindino su etnografiniu Juozo Vainos muziejumi. Eksponatus muziejui surinko ir sutvarkė J. Vaina, mokytojas pensininkas iš Punsko. Eksponatus jis pradėjo rinkti dar 1968 metais: keliaudamas po aplinkinius kaimus ir ieškodamas niekam nereikalingų daiktų, fotojuostose J. Vaina įamžino valstiečių namus ir sodybas, įrašinėjo nykstančias liaudies dainas. Kruopštaus mokytojo surinkti daiktai išdėstyti net keturiose salėse – čia yra ir žemdirbystės padargų, įvairių įrankių, ir audimo staklės, rankinė šaudyklė lininiams ir vilnoniams siūlams, verpimo ratelis, įrankiai linams ir vilnai doroti, ant sienų puikuojasi įvairūs audiniai, liaudies rūbai ir papuošalai. Muziejuje eksponuojami ir kalti metaliniai kryžiai, apeiginė plastika, puikus lietuviškų maldaknygių rinkinys. Didelę vertę turi J. Vainos surinktos liaudies dainos, dainuškos, šmaikštūs posakiai. Čia saugomos istorinės nuotraukos, pinigų kolekcija, vertingos knygos, raštai. Atskira muziejaus salė skirta lietuvių lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno atminimui.

Ukmergiškiai užsuko ir į Seinus, aplankė katedrą. V. Česnaitis ir R. P. Šaulys Lietuvos konsului Seinuose Liudvikui Milašiui įteikė lietuviškos spaudos ir aptarė savo leidinių pristatymo galimybę Lenkijoje.

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija