2009 m. rugsėjo 23 d.
Nr. 67
(1759)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Paminėtas pirmasis partizanų suvažiavimas

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Gėlės prie paminklo partizanams

Rugsėjo 11 dieną Juodupių kaime (Vilkaviškio r.) įvyko Edukacinis pilietinio ir tautinio ugdymo programos „Vardan Lietuvos“ renginys, skirtas 1947 m. sausio 15–16 dienomis Nadrausvės ir Juodupių kaimuose vykusiam Lietuvos partizanų apygardų vadų ir atstovų pirmam suvažiavimui atminti. Šv. Mišias Pilviškių Švenčiausios Trejybės bažnyčioje už partizanus, žuvusius kovose, lageriuose ir tremtyje, aukojo mons. Alfonsas Svarinskas, kun. Alfonsas Bulota ir klebonas kun. Algirdas Žukauskas. Sakydamas pamokslą kun. A Bulota priminė būtinybę saugoti istorinę tiesą, klausytis liudininkų, gerbti partizanų atminimą, jų priesaiką Dievui ir Tėvynei.


Valstybės raidos rubikonai

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

Naujoji Seimo pirmininkė Irena Degutienė teigia, kad jau artimiausiu laiku bus pradėtos Seimo reformos. Planuojama atleisti dalį Seimo kanceliarijos darbuotojų, mažinti šiai institucijai priskirtų valdiškų automobilių skaičių. Prezidentė Dalia Grybauskaitė irgi pradėjo Prezidentūros reformą. Parduodama 12 tarnybinių automobilių, penkis kartus mažinamos reprezentacijai skirtos lėšos. Prezidentės patarėjai neteko valdiškų automobilių. D. Grybauskaitė žvelgia ir į kitas valstybės institucijas, ketinama inicijuoti įvairių naujų įstatymų rengimą, planuojamos teisėsaugos reformos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija