2010 m. rugsėjo 17 d.
Nr. 68
(1853)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Nuolat ieškojo Dievo

A†A  kun. teol. lic. Renaldas Reivytis
(1968-04-05 – 1995-07-09 – 2010-09-05)

Kun. teol. lic. Renaldas Reivytis

Rugsėjo 5 dieną, eidamas 43-ius metus, Telšiuose mirė kun. teol. lic. Renaldas Reivytis. Velionis gimė 1968 m. balandžio 5 dieną Kretingos rajone, Šlaveitų kaime, Darbėnų parapijoje. 1983 metais baigė Palangos 1-ąją vidurinę mokyklą ir įstojo į Klaipėdos 41 VTPM, kurią baigė 1986 metais, įgijęs staliaus-dailidės specialybę. 1986–1988 metais tarnavo sovietinėje armijoje. Iš jos grįžęs dirbo staliumi Palangos poilsio namuose „Rugelis“.


Gimtinėje atgulė amžinojo poilsio

Vytautas Bagdonas

Prisiminimais apie velionę dalijasi
Tėvynės pažinimo draugijos
pirmininkas dr. Kazimieras Račkauskas.
Kairėje – klebonas kun. Vydas Juškėnas

Rugpjūčio 31-ąją gimtajame Svėdasų krašte amžinojo poilsio atgulė garsios šviesuolių, lietuvybės puoselėtojų ir kultūros veikėjų Šlapelių palikuonė, muziejininkė, pedagogė, mokslininkė, visuomenės veikėja Alma Gudonytė, po sunkios ligos mirusi Vilniuje rugpjūčio 27-osios rytmetį.

A. Gudonytė gimė 1930 m. gruodžio 4 d. Svėdasų parapijos Narbučių kaime. Mokėsi Aulelių pradinėje ir Svėdasų vidurinėje mokyklose. 1954 metais baigė tuometinį Vilniaus pedagoginį institutą (dabar Vilniaus pedagoginis universitetas), įgydama lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. Dirbo Šilalės vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 1958–1960 metais – šios mokyklos direktore, paskui dar vienerius metus, iki 1961-ųjų – Šilalės rajono Švietimo skyriaus mokyklų inspektore.


Zakristijonas, vargonininkas, kunigas, marijonų vienuolis

A†A kun. jubil. Kazimieras Valeikis MIC (1917–1960–2010)

Kun. Kazimieras Valeikis MIC
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Rugpjūčio 2 dieną Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo Bazilikoje buvo aukojamos laidotuvių šv. Mišios už gegužės pradžioje kunigystės 50-metį čia šventusį kun. Kazimierą Valeikį MIC. Šv. Mišioms vadovavo vyskupas Juozas Žemaitis MIC, dalyvavo vyskupas Arūnas Poniškaitis, tėvai marijonai ir kiti kunigai, susirinkę daugiausiai iš Vilkaviškio vyskupijos. Vyskupas J. Žemaitis pristatė kun. K. Valeikio biografiją.


Paminėjo profesorių  Lauryną Algimantą Skūpą

Vilniaus, Kauno, Panevėžio
esperantininkai ir sesuo
prie L. A. Skūpo namo

Rugpjūčio 14 dieną Subačiaus bažnyčioje monsinjoras Lionginas Vaičiulionis aukojo šv. Mišias už Vilniaus universiteto profesoriaus, humanitarinių mokslų daktaro Lauryno Algimanto Skūpo vėlę, artėjant jo 5-osioms mirimo metinėms.  Paskui Vilniaus, Kauno, Panevėžio esperantininkai ir velionio sesuo aplankė prof. L. A. Skūpo kapą Subačiaus kapinėse, lankėsi jo name, prie kurio kabo atminimo lenta.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija