2012 m. sausio 20 d.    
Nr. 3
(1978)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Adventas iki Trijų Karalių

Rokiškio kultūros centro
kamerinio choro dalyvės
kartu su Vajasiškio choristais

Gruodžio 8 dieną, minint Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmę, Vajasiškio parapijos tikintieji rinkosi į vakarines šv. Mišias, kurias aukojo kun. Kęstutis Palepšys. Pamaldoms pasibaigus, visi parapijiečiai sugužėjo į bendruomenės namus. Bendruomenės pirmininkė Genutė Sarokina pasidžiaugė, padėkojo gausiai susirinkusiems vėlyvą vakarą už gražią bendrystę ir palinkėjo prasmingo Advento. Susėdus už stalų, kunigas Kęstutis uždegė žvakę ir pasiuntė ją per tikinčiųjų rankas. Plazdanti liepsnelė paskatino kiekvieną susimąstyti apie Dievą, artėjančią Jėzaus gimimo dieną, savo gyvenimą. Ant atskiro stalo puikavosi nuostabiai gražus adventinis vainikas. Jo viduryje buvo padėta tikinčiųjų rankomis sušildyta žvakė, nuo kurios uždegtos vainike mažos žvakutės. Jos skleidė ramybę, šilumą, jų buvo tiek, kiek buvo tą vakarą susirinkusiųjų. Greta esantį kaimyną galėjome apkabinti, išsakyti pačius šilčiausius palinkėjimo žodžius. Kunigas Kęstutis susirinkusiems gražiai ir įdomiai papasakojo apie Adventą. Po to tikintieji jam pateikė nemažai klausimų. Gražias eiles ir pačios sukurtą maldą skaitė vietos poetė Valentina Dumbravienė, poetas Vincas Minutka. Vakaronės pabaigoje bendruomenės pirmininkė G. Sarokina visiems įteikė pačios pagamintas, kun. Kęstučio pašventintas vaško žvakutes, kurios Kūčių vakare, uždegtos namuose, simbolizavo ne tik Jėzaus gimimo šventę, bet ir priminė, kad tikinčiųjų bendruomenė visada yra stipri, kai ją lydi Dievo palaima.

Bendruomenės namų kieme Kūčių išvakarėse buvo įžiebta papuošta eglė. Prieš pat Šv. Kalėdas vajasiškiečiai įrengė gyvą prakartėlę, kurios papėdėje šieną rupšnojo avinėliai.

Gražiai Vajasiškio tikintieji atšventė ir Trijų Karalių šventę. Bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Malonu buvo klausytis į šventę atvykusio Rokiškio kultūros centro kamerinio moterų choro atliekamų giesmių. Kaip pasakoja jo vadovė Giedra Markevičienė ir koncertmeisterė Kristina Kemundrytė, kolektyvas dar labai jaunas, tačiau labai emocionalus ir perspektyvus. Choras turi paruošęs specialią kalėdinę programą, kurios metu skamba sakralinė ir pasaulietinė muzika. Ją kolektyvas kiekvienais metais atlieka ne tik Rokiškio bažnyčioje, bet važinėja ir po kitus Dievo namus. Šį kartą laimė pasiklausyti choro atliekamų giesmių bei kitų kūrinių nusišypsojo vajasiškiečiams. Po šv. Mišių tikintieji kartu su choristėmis suėjo į bendruomenės namus. Čia tęsėsi Trijų Karalių ir Jėzaus gimimo šventė. Kaip sakė viena parapijietė, rodos, ir angelai, nutūpę Vajasiškio bažnyčioje, nustebę klausėsi melodingai ir gražiai atliekamų Rokiškio moterų choro giesmių.

Eugenija Bartkevičienė

Vajasiškis, Zarasų rajonas
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija